Buitengewone gemeenteraad van 1ste december 2022

Een huitengewone zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op donderdag 1ste december 2022 om 20u in de Raadzaal (Koning Albertlaan 33).

Het gaat hier om een openbare zitting waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd.

De zitting zal ook volledig uitgezonden worden op YouTube : 1082berchem (https://www.youtube.com/channel/UCMsCzjVqrgrNcgbs0FTO7uA).

DAGORDE (.pdf)

AGENDA

SÉANCE PUBLIQUE – OPENBARE ZITTING

1. Patrimoine – vente aux enchères d’une propriété communale sise au 50 avenue du Roi Albert à 1082 Berchem-Sainte-Agathe – approbation de la procédure et des conditions de mise en vente
Erfgoed – verkoop bij opbod van een gemeentelijke eigendom gelegen Koning Albertlaan 50 te 1082 Sint-Agatha-Berchem – goedkeuring van de procedure en de verkoopsvoorwaarden

Gepubliceerd op:
23 november 2022

Meer artikels ?