Burgerenquête « veiligheidsmonitor 2021 »

De Veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking gevoaerd wordt over verschillende veiligheidsthema’s. Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. 400.000 personen werden op toevalligerwijze geselecteerd en zullen een vragenlijst ontvangen. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

De Verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van uw gemeente. Wij vragen de inwoners die een vragenlihst ontvangen, om de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête beantwoorden. Uw medewerking is dus van groot belang. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Concreet worden de verschillende vragenlijsten vanaf half september dit jaar verspreid. Wie via een statistische toevalssteekproef wordt geselecteerd, zal de enquête in de brievenbus krijgen. De resultaten worden in het eerste semester van 2022 verwacht.

Op de vragenlijst zal een contactnummer worden vermeld voor het geval u hierover vragen hebt.

Alvast bedankt voor uw deelname !

Meer info : Preventiedienst – 02 435 27 59 – smusch@berchem.brussels

Gepubliceerd op:
14 september 2021

Meer artikels ?