[CORONAVIRUS] 1710, een telefoonnummer voor de Brusselaars die een huisarts nodig hebben 

De hoge ambtenaar van de Brusselse agglomeratie volgt de evolutie van het coronavirus op het gewestelijk grondgebied op de voet. In samenwerking met de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, de Federatie van de Brusselse HuisArtsen Verenigingen, de DBDMH en het Belgische Rode Kruis, opent de hoge ambtenaar een uniek nummer voor Brusselaars zonder huisarts. Die kunnen op dat nummer terecht voor medisch advies over hun gezondheidstoestand, in het kader van de huidige pandemie van het coronavirus.

Heel wat inwoners vinden moeilijk hun weg naar een huisarts. Momenteel bellen die mensen naar het noodnummer 112 en naar de wachtdiensten, met als risico dat die lijnen overbelast geraken en onbereikbaar worden voor andere patiënten. Via het nieuwe nummer 1710 komen Brusselaars terecht bij een dispatching van huisartsen, die hen zal adviseren en doorverwijzen waar nodig.

Het nummer is sinds vandaag functioneel. Prioritaire doelgroep zijn mensen die hoesten, verkouden zijn of koorts hebben en die vermoeden dat ze het coronavirus opliepen. De hoge ambtenaar benadrukt dat het bellen van de vaste huisarts, of – bij gebrek daaraan – van het nummer 1710 de eerste reflex moet zijn.

De medische diensten staan natuurlijk nog steeds paraat om verdachte gevallen op te vangen. Surf voor meer informatie naar de website van de FOD Volksgezondheid: www.info-coronavirus.be.

Gepubliceerd op:
26 maart 2020

Meer artikels ?