[CORONAVIRUS] parking.brussels – Parkeeragentschap

BOODSCHAP VAN PARKING.BRUSSELS:

In het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus, is ook parking.brussels genoodzaakt de organisatie van de dienstverlening te herzien.

Wij hebben voorlopig al onze kantoren gesloten voor het publiek, maar dat betekent uiteraard niet dat parking.brussels onbereikbaar is. Tijdens deze sluitingsperiode verzoeken wij u alle contacten, zowel wat betreft aanvragen voor vrijstellingskaarten als vragen over bv. retributies, te laten verlopen per mail via : info@parking.brussels

Ook telefonisch blijven wij bereikbaar, via het nummer: 0800 35 678

Mogelijk zal uw vraag met enige vertraging behandeld worden; wij vragen hiervoor begrip, vermits ook voor ons de zorg om het welzijn en de gezondheid van u en van onze medewerkers een absolute prioriteit is.

Gepubliceerd op:
19 maart 2020

Meer artikels ?