[POLITIEKE LEVEN] Gemeenteraad van 27 juni 2019

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op donderdag 27 juni 2019 om 20.00 uur in de Raadszaal (Koning Albertlaan 33 – 1082 Sint-Agatha-Berchem).

Het gaat hier om een openbare zitting waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd. Bijgevoegd vindt u de agenda.

 

 

 

Agenda (.pdf)

Bijkomende agenda (.pdf)

Agenda – Openbare zitting

1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23 mei 2019 – Goedkeuring

2. Interpellatierecht van inwoners van de Gemeente met betrekking tot de creatie van een afgesloten vrijheidsruimte voor honden.

3. Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikel 234§3 van de Nieuwe Gemeentewet – Mededeling.

4. Overlegcomité tussen de Gemeente en het OCMW – Vergadering van 14.05.2019 – Proces-verbaal – Mededeling.

5. Nazicht van de kas van de Gemeenteontvanger op 31.12.2018.

6. Begroting dienstjaar 2018 – Begrotingswijziging nr. 99 – Gewone en buitengewone diensten.

7. Jaarrekeningen – Dienstjaar 2018.

8. OCMW – Begroting 2019 en meerjarenplan.

9. Retributie voor de buitenschoolse opvang binnen de gemeentelijke scholen – Hernieuwing.

10. Kerkfabriek van de Nationale Basiliek van het Heilig Hart – Rekening 2018 – Advies.

11. Kerkfabriek Sint-Agatha – Begroting 2019 – Advies.

12. Overeenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Belfius met betrekking tot de gewestelijke transitorekening.

13. Overeenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de financiële overdrachten met de Gemeente.

14. Tenlasteneming door de gewestelijke fiscale administratie van de heffing, de inkohiering, de inning en de invordering van de gemeentelijke opcentiemen op de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristische logies.

15. Mobiliteitscontract 2019 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Sint-Agatha- Berchem – Goedkeuring.

16. Onderhandse aankoop van 7 percelen Ferdinand Elbersstraat te Sint-Agatha-Berchem in het kader van de toekenning van een lening door het Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.

17. Reglement van de Adviesraad voor het Leefmilieu en de Kwaliteit van het Leven – Wijziging.

18. Erkenningshandvest van een Wijkcomité – Nieuw model – Goedkeuring.

19. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Sportdienst- Reglement van inwendige orde van het sportcomplex van Sint-Agatha-Berchem – Goedkeuring.

20. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Sportdienst – Wijziging van het reglement betreffende de tarieven voor het gebruik van de sportinstallaties van het gemeentelijk sportcomplex vanaf 1 juli 2019 (seizoen 2019-2020) – Goedkeuring.

21. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Gemeentelijk Franstalig onderwijs – Toelatingsvoorwaarden tot de directiefunctie voor het kleuter- en basisonderwijs of de academie voor muziek, dans en woordkunst – Goedkeuring.

22      Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Academie voor Muziek en Woord – Vestigingsplaats Deeltijds Kunstonderwijs – Overeenkomst tussen de GO-Unescoschool Koekelberg en de Gemeente Sint-Agatha-Berchem – Goedkeuring.

23. Interpellatie van 04.06.2019 van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid, betreffende de stijgende ongerustheid en het onveiligheidsgevoel  van sommige van onze medeburgers in de nabije omgeving van het Ensemble Jean-Christophe en de Openveldstraat.

24. Interpellatie van 12.06.2019 van Mevrouw Laila BOUGMAR, Gemeenteraadslid, betreffende de programmatie van de jeugdactiviteiten tijdens de zomer.

 

Bijkomende agenda

– Interpellatie van 21.06.2019 van Mevrouw Laila BOUGMAR, Gemeenteraadslid, betreffende de plaatsing van containers van het type “OlioBox”.

– Interpellatie van 21.06.2019 van Mijnheer Vincent LURQUIN, Gemeenteraadslid, betreffende de vraag om de Gentsesteenweg te laten schoonmaken door de Glutton.

Gepubliceerd op:
19 juni 2019

Meer artikels ?