[MILIEU] Nieuwe stadsrivieren

De nieuwe stadsrivieren. Al van gehoord?

Ze lopen in onze Brusselse gemeenten. Men ziet ze niet altijd maar ze dragen bij tot het evenwicht van onze natuurlijke cyclus.

Onze gemeente, met Leefmilieu Brussel, over de aanleg van het Kweepereboombeekje nadenkt : een project omvat het herinvoeren van water in de stad en het beheren van overstromingsrisico’s.

In het kader van de tentoonstelling Brussels Urban Landscape Biennial (BULB) die buigt zich vandaag over de steeds alarmerender problematiek van overstromingen in verstedelijkt gebied (in Bozar t.e.m. 11 november) werd een korte video in onze gemeente opgenomen.

Een interessant gezichtspunt over deze problematiek: https://youtu.be/NUIQI4psoww

Gepubliceerd op:
05 oktober 2018

Meer artikels ?