[MILIEU] Sint-Agatha-Berchem werkt voor het klimaat. Nieuwe zonnepanelen op het dak van het politiebureau

In onze gemeente worden zonnepanelen geinstalleerd op de daken van de residentie Bloemendal van het OCMW, van het sportcomplex, van de feestzaal en van de shool Les Lilas.

Op 8 mei 2019 start een nieuwe installatie van fotovoltaïsche panelen op het dak van de crèche en het politiebureau gelegen in de Alcyonsstraat.  Volgens de verwachtingen leveren de zonnepanelen 52 kWp (kilowattpiek) energie bestemd voor een lokaal elektriciteitsverbruik.

Dit project maakt deel uit van een grootschalig Brussels programma dat door Leefmilieu Brussel in samenwerking met Sibelga wordt uitgerold: SOLARCLICK.  Doel: de daken van Brusselse openbare gebouwen uitrusten met zonnepanelen in de hoop om op die manier de productie van hernieuwbare energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen 2020 te verdubbelen.

Wanneer over 2 jaar op de 85 000 m² dak van de Brussels gebouwen zonnepanelen liggen, kunnen we de CO2-uitstoot met 4500 ton verminderen.

Hoe gaat dat alles in zijn werk?  Zonnestraling is opgebouwd uit kleine deeltjes die we fotonen noemen en die een bepaalde hoeveelheid energie vervoeren. Wanneer het zonlicht (fotonen) de zonnepanelen bereikt, wordt er door de reactie met het silicium een elektrische spanning gecreëerd die wordt opgevangen en vervolgens gebruikt om elektriciteit op te wekken.

Gepubliceerd op:
11 april 2019

Meer artikels ?