[MOBILITEIT] Good Move: een nieuw gewestelijk mobiliteitsplan

Op 4 april 2019 keurde de Brusselse regering in eerste lezing het nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan Good Move goed. Dit plan, gedragen door Brussel Mobiliteit en samen gecreëerd met alle mobiliteitsactoren sinds 2017, streeft ernaar de mobiliteitsstrategieën tot 2030 te definiëren. Tussen 17 juni en 17 oktober kunnen alle Brusselaars hun opmerkingen geven tijdens het openbaar onderzoek. Hoe dit plan tot stand is gekomen en wat het inhoudt ?

Het plan Good Move zet een globale en transversale visie uit op het Gewest voor de komende 10 jaar. Ze identificeert de grote uitdagingen zoals de bevolkingsgroei, de vervuiling, de geluidshinder, de leveringen…  Om dit plan uit te werken, werkte Brussel Mobiliteit sinds 2017 samen met alle mobiliteitspartners binnen en buiten Brussel, maar ook met verschillende studiebureaus binnen het kader van een uitgebreid participatief proces.

Uw mening interesseert ons!

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek, kunnen het ontwerpplan en het milieueffectenrapport worden gedownload via www.goodmove.brussels.

De documenten liggen ter inzage, t.e.m.17/07/2019, op volgend adres:

  • Het huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228
    • Maandag,dinsdag: tussen 9u30 en 12u30
    • Donderdag tussen 14u en 19u
  • Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33
    • Woensdag tussen 9u en 12u
    • Donderdag tussen 9u en 12u of tussen 16u en 18u

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr. 02/563.59.17 of 02/464.04.39

De bemerkingen en bezwaren dienen, uiterlijk op 17/10/2019, aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering gericht te worden, op goodmove.brussels (online formulier) of per gewone brief verzonden worden of tegen ontvangstbericht ingediend te worden op volgend adres :Brussel Mobiliteit – Directie Beleid, Openbaar onderzoek “Good Move”, Vooruitgangsstraat 80, 1035 Brussel.

 Opmerkingen en klachten over het dossier kunnen ook worden gericht indien nodig mondeling, tijdens het openbaar onderzoek, bij Beheer van het dienst mobiliteit, van het gemeentebestuur Koning albertlaan 33, op donderdag tussen 9u en 12u of 16u tot 18u.

Gepubliceerd op:
21 juni 2019

Meer artikels ?