Nieuwe wijkantenne

In het hart van de Moderne Wijk brengt dit nieuwe contactpunt verschillende plaatselijke diensten en actoren samen, zoals de gemeente, de preventiedienst, Comensia, het project voor sociale cohesie, het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn), de plaatselijke politie, enz. met de bedoeling doeltreffender samen te werken en concrete oplossingen te vinden voor de moeilijkheden waarmee u te maken krijgt.

Er worden verschillende permanente bijeenkomsten op regelmatige basis aangeboden, alsmede bijeenkomsten en activiteiten rond specifi eke thema’s. De plaats wil ook een plaats zijn waar onze diensten en u, samen acties kunnen ontwikkelen om het leven in de wijk te dynamiseren en te verbeteren. Tot slot vindt u hier ook alle informatie over wat er in de gemeente Sint-Agatha-Berchem gebeurt.

>>> Flyer.pdf <<<

Gepubliceerd op:
02 juni 2021

Meer artikels ?