Oekraïne: belangrijke documenten

  • Vrijstelling van bepaalde belastingen voor begunstigden van tijdelijke bescherming

Op donderdag 31 maart heeft de gemeenteraad, op voorstel van het college van burgemeester en Schepenen, besloten de kosten voor de afgifte van een A-kaart en de inschrijving in de gemeente, d.w.z. ongeveer 50 euro, gratis toe te kennen aan alle personen die een door de Europese Unie verleende tijdelijke bescherming genieten

  • Vaccinatie van huisdieren

Voor de vaccinatie van huisdieren die Oekraïense vluchtelingen vergezellen die in ons land aankomen, deelt het FAVV mee dat een forfaitair bedrag van 30 euro (excl. BTW) per tegen hondsdolheid gevaccineerd en geregulariseerd dier (hond, kat, fret) zal worden betaald aan de in België erkende dierenartsen. Het wordt ook aanbevolen om honden, katten en fretten te laten (her)vaccineren door pleeggezinnen in België. Voor meer informatie: https://info-ukraine.be/sites/default/files/documents/files/FPL_Flyer%20Ukraine.pdf

  • Tijdelijke bezettingsovereenkomst

Voor de opvang van vluchtelingen bij u thuis vindt u hier een model van een overeenkomst voor precaire bewoning (Frans – Nederlands – Oekraïense) dat u vrij kunt gebruiken en aanpassen aan uw situatie. Deze modelovereenkomst biedt u de mogelijkheid om samen bepaalde regels vast te stellen voor het samenleven tijdens de periode van inwoning.

Tijdelijke bezettingsovereenkomst FRNLUKR

Gepubliceerd op:
01 april 2022

Meer artikels ?