[ONDERWIJS] De gemeentelijke scholen gaan opnieuw open

De Franstalige gemeentelijke scholen zullen hun deuren weer openen voor de leerlingen van:

– Alle kleuterklassen op dinsdag 2 juni

– Alle basisschoolklassen op maandag 8 juni.

Het Nederlandstalige gemeentelijk onderwijs zal zijn deuren weer openen voor de leerlingen van:

– Alle kleuter- EN basisschoolklassen op maandag 8 juni.

De buitenschoolse opvang ’s morgens en ’s avonds wordt door elke school gedurende de normale tijdsspanne verzorgd.

Veiligheidsmaatregelen

De hervatting van de kleuter- en basisschoolklassen gaat gepaard met een versoepeling van de veiligheidsnormen in de scholen.

Op de kleuterschool:

  • Geen maskers voor de leerlingen
  • Het dragen van maskers voor leraren en begeleiders
  • Het dragen van het masker wordt sterk aanbevolen tussen de volwassenen in de school.
  • Geen social distancing nodig tussen de leerlingen of tussen de leerlingen en hun leerkrachten/begeleiders, maar de social distancing tussen volwassenen binnen de school is nog steeds van toepassing.
  • Respect voor de “contactbubbel” tijdens de pauze (leerlingen in dezelfde klas moeten zoveel mogelijk samen spelen).

Hygiënemaatregelen, zoals het wassen van de handen, zijn nog steeds van essentieel belang. De lokalen zullen geventileerd en gereinigd worden.

Deze geleidelijke hervatting van de lessen moet het mogelijk maken om het sociale contact tussen de leerlingen enerzijds en tussen de leerlingen en de onderwijsteams anderzijds te herstellen. Het doel is het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen.

Voor alle vragen betreffende deze heropening, vragen wij u vriendelijk contact op te nemen met de schooldirectie.

Gepubliceerd op:
29 mei 2020

Meer artikels ?