[OVERTREDINGEN] Herinnering: er zijn regels die gerespecteerd dienen te worden!

De afgelopen maanden zijn voor sommigen van ons een bijzondere en moeilijke, zelfs zeer moeilijke periode geweest. De recente besluiten van de regering brengen ons geleidelijk aan dichter bij een normaal leven.

Alles is echter nog niet toegestaan en sommige regels zijn nog steeds van kracht.  Om op de hoogte te blijven nodigen wij u uit om regelmatig de website www.centredecrise.be te raadplegen (zie ook het Covid 19-gedeelte op de gemeentelijke website).  Aan de andere kant blijft het reglement met betrekking tot het Algemeen politiereglement van toepassing.

Bovendien moeten we een toename vaststellen van de schade aan de openbare ruimte (schade aan deuren en sloten op het voetbalveld in de Bloemkwekerstraat, gescheurde en op de weg gegooide vuilniszakken in de Koning Albertlaan of schade aan de deur van de Oude Kerk, …).

Wij kunnen dergelijk gedrag niet tolereren en achten het noodzakelijk om u te herinneren aan de boetes voor het niet naleven van de essentiële regels :

  • Voor elke overtreding van de Covid 19-reglementering die momenteel van kracht is, kan de politie een PV uitschrijven die kan leiden tot een boete van € 250,-.
  • Elke beschadiging van de openbare ruimte of elk ongepast gedrag op de openbare weg kan leiden tot een administratieve boete van 350 euro.
  • Bovendien zal de dader, als er schade aan particuliere woningen wordt geconstateerd, de slachtoffers moeten vergoeden voor het herstel van de beschadigde eigendommen.
  • Eventuele schade aan openbare eigendommen kan op kosten van de dader worden hersteld.

De burgers zijn waakzaam en via het LPP (lokaal preventieprogramma) kunnen ze ons op de hoogte houden van dergelijke acties die we niet zullen tolereren. Laat iedereen respect hebben voor de anderen!

Gepubliceerd op:
04 juni 2020

Meer artikels ?