[POLITIEKE LEVEN] Agenda van de Gemeenteraad

U wordt uitgenodigd om de vergadering (openbare zitting) van de Gemeenteraad bij te wonen die zal plaatsvinden op het Gemeentehuis in de Raadzaal op donderdag 6 september 2018 om 20u.

Agenda (.pdf)

 1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting  van 21 juni 2018 – Goedkeuring
 2. Begroting dienstjaar 2018- Begrotingswijziging nr. 2- Buitengewone dienst
 3. Verenigde Anglicaanse Kerk Roly Trinity (Elsene)- Rekening 2015- Advies
 4. Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikel 234§3 van de Nieuwe Gemeentewet- Mededeling
 5. Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 – Vaststelling van het bedrag van het presentiegeld toe te kennen aan de leden van de kiesbureaus – Goedkeuring
 6. Politieke tribune in het gemeentelijk informatieblad Berchem News – Wijziging van het reglement
 7. Departement Interne Zaken – Dienst HRM-  Personeelsstatuten – Aanpassing van de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden (examen “code 4”)-  Goedkeuring
 8. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Gemeentelijke basisschool- Schoolreglement  basisonderwijs – Aanpassingen vanaf 1 september 2018.
 9. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Academie voor Muziek en Woord – Academiereglement­ Goedkeuring
 10. Schepenambt van Gezondheid  – Promotie van een nationale campagne van de strijd tegen borstkanker georganiseerd  door de VZW Think Pink door de tenlasteneming van de huis-aan-huisverdeling van flyers en de aanplakking op het gemeentelijk grondgebied – Indirecte subsidie – Goedkeuring
 11. Toekenning  van een toelage aan CNCD en 11.11.11  – Goedkeuring
 12. lnterpellatie van 23.03.2018  van Mevrouw Fatiha METIOUI-AMANZOU, Gemeenteraadslid, betreffende het speelplein, gesitueerd ’t Hof te Overbeke

Bijkomende agenda (.pdf)

 1. lnterpellatie van Mh Thibault Wauthier, Gemeenteraadslid, betreffende het project van uitbreiding van de Brussels Ring – deel Noord.
 • Begindatum
  06 september 2018
 • Einddatum
  06 september 2018
 • Uurrooster
  20:00 te 22:00
 • Plaatsen
  Raadzaal
Gepubliceerd op:
04 september 2018