[POLITIEKE LEVEN] Agenda van de Gemeenteraad

U wordt uitgenodigd om de vergadering (openbare zitting) van de Gemeenteraad bij te wonen die zal plaatsvinden op het Gemeentehuis in de Raadzaal op donderdag 25 oktober 2018 om 20u.

 

 

 

 

 

Agenda(.pdf)

 1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 6 september 2018 – Goedkeuring
 2. Vliegroutes over Brussel – Voortzetting van stakingsvordering inzake leefmilieu – Indiening van een nieuw verzoek tot vrijwillige tussenkomst – Tussenkomst in het geval – Bekrachtiging van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 26 augustus 2018
 3. Ontwerp van verbreding van de Ring Noord door het Vlaamse Gewest – Ongunstig advies
 4. Verkeersveiligheidsfonds – Subsidieoproep voor kleine ingrepen aan de infrastructuur 2018 -Goedkeuring van de overeenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 5. Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikel 234§3 van de Nieuwe Gemeentewet – Mededeling
 6. Publiekrechtelijke vereniging “Les Cuisines Bruxelloises” – Wijziging van de statuten
 7. Voordelen van alle aard, representatiekosten, bezoldigingen en zitpenningen ten behoeve van de gemeentemandatarissen evenals de werkinstrumenten ter beschikking gesteld van de gemeentemandatarissen voor de uitoefening van hun mandaat – Wijziging
 8. Kerkfabriek van de Nationale Basiliek van het Heilig Hart – Rekening 2017 – Advies
 9. Kerkfabriek van de Nationale Basiliek van het Heilig Hart – Eindrekening – Advies
 10. Kerkfabriek van de Nationale Basiliek van het Heilig Hart – Begroting 2019 – Gunstig advies
 11. Verenigde Anglicaanse Kerk Holy Trinity (Elsene) – Begroting 2017 – Advies
 12. Kerkfabriek Sint-Agatha – Begroting 2018 – Advies
 13. Begroting dienstjaar 2018 – Begrotingswijziging nr. 3 – Gewone dienst
 14. Reglement met betrekking tot de toekenning van premies voor het steriliseren van huiskatten -Goedkeuring
 15. Sociale dienst van het personeel – Aanpassing van het reglement
 16. Iristeam – Abonnement voor diensten ref. I-S00219-1_SV_AC – Goedkeuring van de lijst van de diensten
 17. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Franstalige Jeugddienst – Partnerschapsovereenkomst tussen de vzw “CRECCIDE” en de Gemeente Sint-Agatha-Berchem teneinde te kunnen genieten van vormings- en informatiediensten voorgesteld in het kader van de Jongerengemeentera(a)d(en) voor het jaar 2019 – Goedkeuring
 18. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Gemeentelijk Franstalig onderwijs – Oproep tot kandidaturen voor de toelating tot stage op 1 juni 2019 in de functie van directeur-directrice van de gemeentelijke kleuterschool Sept Etoiles
 19. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Gemeentelijk Nederlandstalig Basisonderwijs – Aanpassing capaciteit kleuterklassen in het kader van de herstructurering van de bestaande basisschool De Knapzak en de programmatie van de nieuwe basisschool 2
 20. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Arbeidsreglement van de Academie voor Muziek en Woord – Opheffing van het bestaande arbeidsreglement – Goedkeuring nieuw arbeidsreglement met aanvangsdatum op 1 november 2018

149. Goedkeuring staande de zitting van het proces-verbaal van de Gemeenteraad van 25 oktober 2018

 • Begindatum
  25 oktober 2018
 • Einddatum
  25 oktober 2018
 • Uurrooster
  20:00 te 22:00
 • Plaatsen
  Raadzaal
Gepubliceerd op:
17 oktober 2018

Meer artikels ?