[POLITIEKE LEVEN] – Agenda van de gemeenteraad van 17 februari 2020

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op maandag 17 februari 2020 om 20u in de Raadszaal (Koning Albertlaan 33).

Het gaat hier om een openbare zitting waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd.

Het filmpje van de zitting kan, enkel in live-uitzending, op het YouTube-kanaal Berchem1082 van de gemeente bekeken worden.

 

 

 

Agenda openbare zitting (.pdf versie)

 1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27 januari 2020 – goedkeuring
 2. Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikel 234§3 van de Nieuwe Gemeentewet — mededeling
 3. Verslag over de naleving van de bepalingen met betrekking tot de politieke tribune – jaarverslag 2019 mededeling
 4. Gemeentelijke administratieve sancties – protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties bij gemengde inbreuken begaan door minderjarigen – bekrachtiging
 5. Gemeentelijke administratieve sancties – protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties bij gemengde inbreuken (meerderjarigen) – bekrachtiging
 6. Openbare ruimte – netheid – gebruik van tijdelijke vaste camera’s op de gemeentelijke wegen goedkeuring
 7. Strijdersstraat – vernieuwing van het wegdek – overeenkomst tot subsidie met Leefmilieu Brussel goedkeuring
 8. Gemeenschappelijk informaticastuurplan van de Gemeente en het OCMW
 9. Raamovereenkomst tussen de gemeente Sint-Agatha-Berchem en hub.brussels – goedkeuring
 10. Commissie voor de uitroeiing van kinderarmoede – aanduiding van vertegenwoordigers
 11. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – gemeentelijk Franstalig onderwijs – begeleidings- en opvolgingsovereenkomst in het kader van het sturingsdispositief van de weerhouden scholen in de derde fase van de sturingsplannen met het CECP voor de gemeentelijke Franstalige kleuterscholen – goedkeuring

Bijkomende agenda

 1. Interpellatie van Dhr. Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid, betreffende de parkeerplaatsen rond de academie.
 2. Interpellatie van Dhr. Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid, betreffende de veralgemeende zone 30.
 3. Resolutie van Dhr. Vincent LURQUIN, Gemeenteraadslid, om de mandatarissen uit te nodigen deel te nemen aan een concrete actie in het kader van het klimaatplan van de Gemeente om enkel het openbaar vervoer of mechanisch aangedreven motoren te gebruiken tussen 1 en 31 maart 2020.
 4. Interpellatie van Dhr. Vincent LURQUIN, Gemeenteraadslid, betreffende de samenwerking met Grand-Dakar.
 • Begindatum
  17 februari 2020
 • Einddatum
  17 februari 2020
 • Uurrooster
  20:00 te 22:30
Gepubliceerd op:
07 februari 2020