[POLITIEKE LEVEN] – Agenda van de gemeenteraad van 21 oktober 2019

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op maandag 21 oktober 2019 om 20.00 uur in de Raadszaal (Koning Albertlaan 33 – 1082 Sint-Agatha-Berchem).

Het gaat hier om een openbare zitting waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd. Bijgevoegd vindt u de agenda.

Het filmpje van elke zitting kan, enkel in live-uitzending, op het YouTube-kanaal van de gemeente: Berchem1082 bekeken worden.

 

 

Agenda – Openbare zitting (.pdf)

1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 5 september 2019 – goedkeuring.

2. Interpellatierecht van inwoners van de Gemeente met betrekking tot vraag om een halt toe te roepen aan de containers en vrachtwagens van meer dan 3,5 ton en om de nachturen, feestdagen, weekends en de hygiëne te respecteren in de woonzone van de Broekstraat en aangrenzende straten.

3. Overlegcomité tussen de Gemeente en het OCMW – vergadering van 27 augustus 2019 – proces-verbaal­ mededeling.

4. Begroting dienstjaar 2019 – begrotingswijziging nr. 1 – gewone en buitengewone diensten – goedkeuring.

5. Overeenkomst EFRO – doelstelling 2020 “lnvesteringen voor de groei en werkgelegenheid” – project “Centrale school” – goedkeuring.

6. Overeenkomst EFRO – doelstelling 2020 “Investeringen voor de groei en werkgelegenheid” – project “Sportcentrum” – goedkeuring.

7. Verdediging van de belangen van de Gemeente in het kader van het proces gevoerd door de aankoopcentrale Interfin tegen de gasleverancier Antargaz, door de advocaten van de aankoopcentrale en van Sibelga – goedkeuring.

8. Overeenkomst voor de aansluiting bij de opdrachtencentrale van Leefmilieu Brussel voor de levering van milieuvriendelijke kantoorbenodigdheden – goedkeuring.

9. Ontwerp van het Gewestelijk Mobiliteitsplan “Good Move” – advies.

10. Deelname aan het gewestelijk project “Fietsbieb” – goedkeuring.

11. Overeenkomst voor de precaire terbeschikkingstelling van een gemeentelijk lokaal als opslag -en herstelruimte voor fietsen aan de vzw Beweging – goedkeuring.

12. Overeenkomst tot het ter beschikking stellen van lokalen van het gebouw “Espace Jeunesse” aan de VZW “Sociale Cohesie van Sint-Agatha-Berchem” – goedkeuring.

13. Departement Interne Zaken – dienst HRM – jaarverslag 2019 over het humanresourcesmanagement – mededeling.

14. Toekenning van een toelage aan CNCD en 11.11.11 – goedkeuring.

15. Interpellatie van 23 september 2019 van Mevrouw Gladys KAZADI, Gemeenteraadslid, betreffende de promotie van Good Food in de Berchemse scholen.

 

Bijkomende dagorde (.pdf)

  • Motie van 15 oktober 2019 van Mijnheer Vincent LURQUIN, Gemeenteraadslid, betreffende de oprichting van een Vergadering, paritair bestaande uit leden van de Gemeenteraad en burgers zonder politiek mandaat, om de punten van de openbare vergadering van de Gemeenteraad te bespreken.
  • Interpellatie van 13 oktober 2019 van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid, betreffende de beperking van onze ecologische voetafdruk.
  • Interpellatie van 15 oktober 2019 van Mijnheer Vincent RIGA, Gemeenteraadslid, betreffende het gebruik van lachgas vooral doorjongeren.
  • Interpellatie van 15 oktober 2019 van Mijnheer Vincent RIGA, Gemeenteraadslid, betreffende de verkoop van het oude rusthuis Bloemendal.
  • Interpellatie van 15 oktober 2019 van Mijnheer Vincent RIGA, Gemeenteraadslid, betreffende de Bijzondere comités van de sociale hulp.

 

Gepubliceerd op:
11 oktober 2019

Meer artikels ?