[POLITIEKE LEVEN] Agenda van de Gemeenteraad van 23 december 2017

U wordt uitgenodigd om de vergadering (openbare zitting) van de Gemeenteraad bij te wonen die zal plaatsvinden op het Gemeentehuis in de Raadzaal op zaterdag 23 december 2017, om 9u30.

 

 

 

 

 

AGENDA – Openbare zitting

  1. Bijeenroeping bij hoogdringendheid van de Gemeenteraad van 23.12.2017 – Beoordeling van de hoogdringendheid door de Raad
  2. Gemeentelijke Eigendommen – Afsluiten van een erfpachtovereenkomst voor een duur van 30 jaar tussen de Gemeente Sint-Agatha-Berchem (eigenaar) en het Autonoom Gemeentebedrijf BerchemImmo (erfpachter) met het oog op het toekennen van een reëel recht op de school “Les Lilas”, gelegen Hunderenveldlaan (gebouw en terrein) – Goedkeuring
  3. Gemeentelijke eigendommen – Afsluiten van een huurovereenkomst van lange duur (30 jaar) tussen het Autonoom Gemeentebedrijf BerchemImmo (verhuurder) en de Gemeente Sint-Agatha-Berchem (huurder) met het oog op het verhuur van de school “Les Lilas”, gelegen Hunderenveldlaan – Goedkeuring
Gepubliceerd op:
22 december 2017

Meer artikels ?