[POLITIEKE LEVEN] – Agenda van de gemeenteraad van 24 april 2019

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op woensdag 24 april 2019 om 20.00 uur in de Raadszaal (Koning Albertlaan 33 – 1082 Sint-Agatha-Berchem).

Het gaat hier om een openbare zitting waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd.

Agenda (.pdf)

 

Agenda – Openbare zitting:

1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28 maart 2019 – Goedkeuring.

2. Overlegcomité tussen de Gemeente en het OCMW – Vergadering van 08.04.2019 – Proces-verbaal­ – Mededeling.

3. BRULOCALIS vzw – Aanduiding van één beheerder.

4. Departement Interne Zaken – Dienst HRM – Aanpassing van het personeelskader.

5. Belasting op de parkeerplaatsen – Opheffing.

6. Belasting op de openbare netheid – Wijzigingen.

7. Belasting op de afgifte van administratieve stukken – Hernieuwing en wijzigingen.

8. Gemeentebegroting  2019 – Goedkeuring.

9. Driejaarlijks plan 2019-2021 – Goedkeuring.

10. Ontwerp van wijziging van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening – Advies.

11. Overeenkomst tot het ter beschikking  stellen van gemeentelijke gebouwen aan de VZW Archipel 19.

Bijkomende agenda :

Interpellatie van M. Geoffrey Van Hecke, Gemeenteraadslid, betreffende de uitbreiding van het netwerk van bewakingscamera’s op het grondebied van Sint-Agatha-Berchem.

Gepubliceerd op:
16 april 2019

Meer artikels ?