[POLITIEKE LEVEN] – Agenda van de gemeenteraad van 25 november 2019

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op maandag 25 november 2019 om 20u in de Raadszaal (Koning Albertlaan 33).

Het gaat hier om een openbare zitting waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd.

Het filmpje van de zitting kan, enkel in live-uitzending, op het YouTube-kanaal Berchem1082 van de gemeente bekeken worden.

 

 

 

Agenda – Openbare zitting (.pdf)

1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21 oktober 2019 – goedkeuring.

2. Beëindiging van het mandaat van Gemeenteraadslid van Mijnheer Nicolas PANTIDIS – akteneming.

3. Beëindiging van het mandaat van Gemeenteraadslid van Mijnheer Nicolas PANTIDIS – nazicht van de geloofsbrieven van Mevrouw Chantal DUBOCCAGE, le opvolgster van de lijst OPEN MR – eedaflegging – installatie.

4. Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikel 234§3 van de Nieuwe Gemeentewet – mededeling.

5. Subsidies toegekend in het kader van de projectoproep 2019 van Brussel Mobiliteit “De stad beleven – herontdekking van de openbare ruimte” – goedkeuring van de overeenkomst.

6. Overeenkomst voor een lening van €764.654,00 bestemd tot de financiering van volgende investering: aankoop van 7 percelen gelegen Ferdinand Elbersstraat om er een kribbe of een school op te bouwen – goedkeuring.

7. Overeenkomst voor een lening van €548.489,00 bestemd tot de financiering van volgende investering: aankoop van 1 perceel gelegen Zevensterrenstraat om er een kribbe of een school op te bouwen – goedkeuring.

8. Aanvullende gemeentebelasting op de belasting der natuurlijke personen – goedkeuring.

9. Opcentiemen op de onroerende voorheffing – goedkeuring.

10. Premie voor de vestiging in een pas verworven of gebouwde woning – aanpassing en hernieuwing.

11. Gemeentebegroting 2020 – goedkeuring.

12. Aanleg van de Groendreefstraat – geraamd bedrag: €205.685,85 (excl. BTW) of €248.879,88 (21% BTWI) – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

13. Strijdersstraat (tussen de Gentsesteenweg en het Oscar Ruelensplein) – renovatie van de wegenis – goedkeuring van het onderhoudsprograrnma over 5 jaar en verbintenis op eer om het goed niet te vervreemden.

14. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – lokaal cultuurbeleid – cultuurbeleidsplan 2020-2025 – goedkeuring.

15. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – gemeentelijke basisschool – bekrachtiging van de vacantverklaring en kennisgeving voor vaste benoeming in wervingsambt – toestand op 15 oktober 2019.

16. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – academie voor Muziek en Woord – bekrachtiging van de vacantverklaring en kennisgeving voor vaste benoerning in wervingsambt – toestand op 15 oktober 2019.

Bijkomende dagorde (.pdf)
– Interpellatie van 18 november 2019 van Mijnheer Vincent LURQUIN, Gemeenteraadslid, betreffende de strijd tegen de leegstaande woningen.

– Interpellatie van 19 november 2019 van Mijnheer Vincent LURQUIN, Gemeenteraadslid, betreffende de veiligheid in de buurt van het ”Institut Saint-Albert”.

– Interpellatie van 19 november 2019 van Mijnheer Vincent LURQUIN, Gemeenteraadslid, betreffende de uitzending door middel van videofilm van de zittingen van de Gemeenteraad.

 

 

 

Gepubliceerd op:
14 november 2019

Meer artikels ?