UITBREIDING VAN DE BLAUWE ZONE OVER HEEL HET GEMEENTELIJK GRONDGEBIED VANAF 3 MEI 2021

De gemeente Sint-Agatha-Berchem breidt  haar blauwe zone uit naar heel haar  grondgebied en past de uurregeling aan.
Deze nieuwe maatregel geldt voor alle dagen van de week, van maandag tot en met zaterdag tussen 9u en 21u, behalve op zondagen en op wettelijke feestdagen. Deze nieuwe regeling zal een betere rotatie van de voertuigen en een terugkeer van de parkeergelegenheid voor de bewoners mogelijk maken.
Voor de bewoners met een parkeervergunning kan parkeren zonder tijdslimiet in alle straten van de gemeente (behalve in de handelszones aangeduid door de signalisatie ter plaatse).
Voor de gasten wordt de bezoekerskaart afgeleverd aan de Berchemse gezinnen voor de prijs van €2,5 per periode  van 4u30.
Voor de handelaars mag de klant zich gratis parkeren in de zones met een tijdslimiet van 1 uur rond het Schweitzerplein  en maximum 2 uur elders in de gemeente.
Voor de anderen geldt het gebruik van de parkeerschijf met een maximale parkeerduur van 2 uur (behalve in de handelszones).

Meer info via de flyer parking.brussels (.pdf)

Kaart uitbreiding blauwe zone (.pdf)

In de praktijk:

– Alle dagen van 9u tot 21u, behalve op zondag en feestdagen.

– Met een parkeervergunning: parking zonder tijdslimiet in heel de gemeente (behalve in de handelszone).

– Met de blauwe schijf: parkeren beperkt tot 2 uur (behalve handelszone).

– Verboden te parkeren voor voertuigen meer dan 3,5T (behalve op de voorbehouden parkeerplaatsen aan de Hunderenveldlaan).

– Prijs bewonersvergunning: € 25 voor de eerste kaart – € 100 voor de tweede.

(Meer info via www.parking.brussels).

– Mogelijke parkeervergunningen voor bezoekers, scholen en bedrijven: www.parking.brussels

– Geen tijdslimiet met de parkeerkaart voor personen met een handicap.

– Elke overtreding leidt tot een forfaitaire retributie van 25€ per periode van 4u30.

– Bekomen van de parkeervergunningen: via het mailadres berchem@parking.brussels of

via het onthaalpunt elke donderdag van 1 april tot eind mei 2021 tussen 14u en 18u45 –

Feestzaal (bar) – Koning Albertlaan 33.

*Vanaf 1 juni bevindt het onthaalpunt zich opnieuw aan de Koning Albertlaan 19, elke donderdag tussen 14u en 18u45.

Gepubliceerd op:
30 maart 2021

Meer artikels ?