[RESPECT] Ongeoorloofd parkeren op een gehandicaptenplaats

Parkeren?  Met respect voor gehandicapte personen!

Op het grondgebied van Sint-Agatha-Berchem hebben we +/- 90 plaatsen voor personen met beperkte mobiliteit.

Erg weining dus, en bovendien moeten personen met een handicap nog al te vaak vaststellen dat een parkeerplaats die normaal voorbehouden is voor hen, bezet wordt door een ander voertuig.

In de maanden januari en februari worden 259 inbreuken vastgesteld en beboet…

Het persbericht van de politiezone 5340 (.pdf)

Gepubliceerd op:
13 maart 2019

Meer artikels ?