[POLITIEKE LEVEN] Agenda van de Gemeenteraad van 28 maart 2018

U wordt uitgenodigd om de vergadering (openbare zitting) van de Gemeenteraad bij te wonen die zal plaatsvinden op het Gemeentehuis in de Raadzaal op woensdag 28 maart 2018 om 20u.

 

 

 

 

 

Agenda (.pdf)

 1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 1 maart 2018 – Goedkeuring
 2. Autonoom Gemeentebedrijf “BerchemImmo” – Wijziging van de statuten – Schorsing van de beslissing door het Gewest van 19 februari 2018 – Behoud van de beslissing van de Gemeenteraad van 21 december 2017
 3. Overeenkomst 2017 betreffende de versterking van de middelen voor de OCMW’s
 4. Intercommunale HYDROBRU – Jaarlijks verslag van de beheerder aangeduid door de Gemeente in de intercommunale
 5. Intercommunale voor Teraardebestelling cvba – Jaarlijks verslag van de beheerder aangeduid door de Gemeente in de Intercommunale
 6. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Nederlandstalig onderwijs – Gemeentelijke basisschool De Knapzak – Aansluiting bij een openbaar ondersteuningsnetwerk vanaf 1 januari 2018 – Bekrachtiging van de Collegebeslissing van 20 maart 2018.

 

Bijkomende dagorde (.pdf)

 1. Interpellatie van Mw Katia VAN DEN BROUCKE, Gemeenteraadslid, betreffende de werking van de Adviesraad voor personen met een handicap
 2. Interpellatie van Mw Katia VAN DEN BROUCKE, Gemeenteraadslid, betreffende het uitblijven van het jaarlijks rapport van de Adviesraad voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen
 3. Interpellatie van M. Nicolas STASSEN, Gemeenteraadslid, betreffende het uitblijven van het aangepast Gemeentelijk Ontwikkelingsplan en gedebatteerd op
  Gemeenteraadsniveau tijdens de legislatuur 2012-2018.
 • Begindatum
  28 maart 2018
 • Einddatum
  28 maart 2018
 • Uurrooster
  20:00 te 22:00
Gepubliceerd op:
23 maart 2018