[POLITIEKE LEVEN] – VIRTUELE GEMEENTERAAD van 30 maart 2020

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op maandag 30 maart 2020 om 20u.

Deze zitting – en de volgende zittingen tot nader order – gebeurt virtueel.

Het gaat dus hier om een zitting die niet toegankelijk voor het publiek is en niet via live streaming uitgezonden wordt.

Lees hier de politieverordening van de burgemeester waarin deze nieuwe procedure is vastgelegd.

Agenda openbare zitting (.pdf versie) -> De stemming door de raadsleden wordt elektronisch uitgevoerd.

1. Politieverordening van de Burgemeester van 26 maart 2020 betreffende het houden van besloten zittingen van de Gemeenteraad en het virtueel houden van gemeenteraadszittingen vanaf de zitting van 30 maart 2020 en tot nader order – bevestiging

2. Genomen maatregelen voor het gemeentebestuur om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken – mededeling.

3. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17 februari 2020 – goedkeuring.

4. Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikel 234§3 van de Nieuwe Gemeentewet – mededeling.

5. Overeenkomst 2020 betreffende het Project voor Sociale Cohesie Hunderenveld – goedkeuring.

6. Overeenkomst ter bevordering van de economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak – aanhangsel 2020.

7. Patrimonium – verhuur van de woningen aan het Kerkplein 7 en 9 te 1082 Sint-Agatha-Berchem – huurberekening, toelatingsvoorwaarden, toekenningsvoorwaarden en standaard huurovereenkomst – goedkeuring.

8. Renovatie van de synthetische terreinen nummers 1 en 2 van het sportcentrum, Lusthuizenstaat 1 – goedkeuring van het onderhoudsprogramma over 5 jaar en de verbintenis op eer om het goed niet te vervreemden.

9. Gemeentelijk Nederlandstalig onderwijs – goedkeuring van samenwerkingsafspraken die de school GBS De Knapzak maakt met het centrum voor leerlingenbegeleiding CLB N-Brussel (CLB van de Vlaamse gemeenschapscommissie).

Gepubliceerd op:
26 maart 2020

Meer artikels ?