[POLITIEKE LEVEN] Agenda van de Gemeenteraad

U wordt uitgenodigd om de vergadering (openbare zitting) van de Gemeenteraad bij te wonen die zal plaatsvinden op het Gemeentehuis in de Raadzaal op donderdag 21 juni 2018 om 20u.

 

 

 

 

 

Agenda (.pdf) :

 1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 9 mei 2018 – Goedkeuring
 2. Ontslag van zijn mandaat van Gemeenteraadslid van Mijnheer Vincent LURQUIN – Afstand van haar toekomstig mandaat van Gemeenteraadslid van Mevrouw Christel HENDRICX – Nazicht van de geloofsbrieven van Mijnheer Thibault WAUTHIER, 2e opvolger van de lijst ECOLO-GROEN – Eedaflegging – Installatie
 3. Preventiecommissie – Ontslag van Mijnheer Vincent LURQUIN als Gemeenteraadslid – Vervanging
 4. Commissie van de Gemeenteraad voor de gemeentelijke toelagen en de erkenning van verenigingen – Aanduiding van vertegenwoordigers
 5. Publiekrechtelijke vereniging “Les Cuisines Bruxelloises” – Wijziging van de statuten
 6. Autonoom Gemeentebedrijf “BerchemImmo” – Ontbinding
 7. Politieverordening van de Gemeenteraad betreffende de openbare veiligheid tijdens het Schweitz’Air Festival van 23 en 24 juni 2018 op het Koning Boudewijnplein en omgeving
 8. Kandidatuur voor de eretitel van “Gemeente van de Eerlijke Handel” -Engagement van de Raad
 9. Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikel 234§3 van de Nieuwe Gemeentewet – Mededeling
 10. Nazicht van de kas van de Gemeenteontvanger op 31.12.2017
 11. Begroting dienstjaar 2017 – Begrotingswijziging nr. 99 – Gewone en buitengewone diensten
 12. Jaarrekeningen – Dienstjaar 2017
 13. Begroting dienstjaar 2018 – Begrotingswijziging nr. 1 – Gewone en buitengewone diensten
 14. Tenlasteneming door de gewestelijke fiscale administratie van de heffing, de inkohiering, de inning en de invordering van de gemeentelijke opcentiemen op de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies
 15. Premie voor de aankoop van een fiets – Invoering
 16. Toekenning van een toelage aan “Pouvoir Organisateur Pluriel asbl” – Goedkeuring
 17. Toekenning van een toelage aan “Pouvoir organisateur de l’Institut Saint-Albert asbl” – Goedkeuring
 18. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Sportdienst – Toekening van een toelage aan het ambulant revalidatiecentrum “Etoile polaire” in het kader van de Family Sport Day 2018 – Goedkeuring
 19. Mobiliteit – Aangrenzende wegen met de Gemeente Ganshoren – Instellen van een wederzijdse erkenning van de parkeerkaarten in de deelsectoren Dendermonde en Moderne Wijk
 20. Mobiliteitscontract 2018 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Sint-Agatha-Berchem – Goedkeuring
 21. Overeenkomst betreffende de delegatie aan het Gewestelijk Parkeeragentschap van de taken van exploitatie en onderhoud van de fietsparkeerinrichtingen voor langdurig parkeren op en buiten de openbare weg – Goedkeuring
 22. Departement Interne Zaken – Dienst HRM – Vormingsplan 2018-2019 – Goedkeuring
 23. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Academie voor Muziek en Woord – Inrichting van de tweede graad muziek volwassenen – Aanvraag programmatie
 24. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Academie voor Muziek en Woord – Inrichting van de kortlopende studierichtingen specialisatie muziek en woord – Aanvraag programmatie
 25. Interpellatie van 23.03.2018 van Mevrouw Fatiha METIOUI-AMANZOU, Gemeenteraadslid, betreffende het speelplein, gesitueerd ’t Hof te Overbeke

Bijkomende agenda (.pdf)

 • Interpellatie van 13.06.2018 van Mevrouw Katia VAN DEN BROUCKE, Gemeenteraadslid, betreffende de opvolging van de BYPAD en het PAVE.
 • Interpellatie van 13.06.2018 van Mevrouw Katia VAN DEN BROUCKE, Gemeenteraadslid, betreffende het gebruik van wegwerpplastic voorwerpen tijdens verschillende evenementen georganiseerd door de Gemeente.
 • Interpellatie van 13.06.2018 van Mevrouw Katia VAN DEN BROUCKE, Gemeenteraadslid, betreffende de voorstelling van de analyse door Belfius over de toestand van de Gemeente.
 • Interpellatie van 13.06.2018 van Mevrouw Katia VAN DEN BROUCKE, Gemeenteraadslid, betreffende de personeelsfeesten van de Gemeente en het OCMW.
 • Interpellatie van 15.06.2018 van Mijnheer Yonnec POLET, Gemeenteraadslid, betreffende vragen die gesteld werden tijdens een vergadering van de oudervereniging van de school “7 Etoiles”.
 • Interpellatie van 15.06.2018 van Mijnheer Yonnec POLET, Gemeenteraadslid, betreffende de overlast in de buurt tijdens het beoefenen van hockey in het sportcomplex B-sports.
 • Motie van 15.06.2018 van Mijnheer Yonnec POLET, Gemeenteraadslid, betreffende het overvliegen van Sint­ Agatha-Berchem door de vliegtuigen.

 

Gepubliceerd op:
13 juni 2018

Meer artikels ?