[POLITIEKE LEVEN] – Gemeenteraad – 27/02/19

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op woensdag 27 februari om 20.00 uur in de Raadszaal (Koning Albertlaan 33 – 1082 Sint-Agatha-Berchem).

Het gaat hier om een openbare zitting waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd

 

 

Agenda – Openbare zitting :

1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31 januari 2019 – Goedkeuring.

2.Paragewestelijke instelling Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Aanduiding van één vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering.

3. De Brusselse Woning cvba- Benoeming van één vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering.

4. De Lakense Haard cvba – Benoeming van één vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering.

5. LOG’IRIS cvba – Benoeming van één vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering.

6. COMENSIA cvba – Aanduiding van één vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering en als beheerder – Goedkeuring.

7. Commission paritaire locale pour l’enseignement communal francophone de Berchem-Sainte-Agathe – Aanduiding van één vertegenwoordiger en zijn plaatsvervanger in de afvaardiging van de lnrichtende Macht.

8. Conseil de participation pour l’enseignement francophone commun aux écoles communales maternelles Sept Étoiles et Openveld – Aanduiding van één vertegenwoordiger en zijn plaatsvervanger in de afvaardiging van de Inrichtende Macht.

9. Commission Communale de l’Accueil – Aanduiding van vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers.

10. Dienst Werk voor Sociale Wederaanpassing  vzw – Aanduiding van één vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering.

11. Gelijke kansen – Ontbinding van de Adviesraden voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen en voor het beleid betreffende personen met een handicap – Oprichting van een Adviesraad voor gelijke kansen – Goedkeuring.

12. Oprichting van de vzw “Sociale cohesie van Sint-Agatha-Berchem”- Goedkeuring van de statuten.

13. Franstalige Jeugd – Statuten van de vzw “Maison de Jeunes de Berchem-Sainte-Agathe”- Goedkeuring.

14. Reglement met betrekking tot het verhuur van de gemeentelijke zalen – Aanpassing.

15. Aanpassing van de overeenkomst voor het verhuur van de verenigingslokalen op jaarbasis.

16. Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB)- Opleidings- en coachingdiensten- Aansluiting tot de aankoopcentrale  – Overeenkomst met de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur – Goedkeuring.

17. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Academie voor Muziek en Woord – Inrichting van de optie oude muziek in de derde en de vierde graad en de kortlopende studierichting specialisatie muziek – Aanvraag onderwijsbevoegdheid.

Bijkomende agenda:

  • Interpellatie van 20.02.2019 van Mijnheer Marc VANDE WEYER, Gemeenteraadslid, betreffende de procedure voor de aanwervingen bij het gemeentebestuur en het OCMW.
  • Interpellatie van 21.02.2019 van Mijnheer Vincent LURQUIN, Gemeenteraadslid, betreffende de benoeming van de nieuwe secretaris van het OCMW.
  • Motie van 21.02.2019 van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid, betreffende de vermindering/afschaffing van plastiek teneinde het milieu te beschermen.

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerd op:
19 februari 2019

Meer artikels ?