Proefproject van eenrichtingsverkeer in een gedeelte van de Dilbeekstraat vanaf 1ste november

De gemeente Sint-Agatha-Berchem, in samenwerking met de gemeenten Molenbeek en Dilbeek, werkt sinds maanden aan de verbetering van het verkeer in haar grenszones.

Het verkeersprobleem stelt zich momenteel met name in de Dilbeekstraat en dit sinds het instellen van een eenrichtingsverkeer in de Kasterlindenstraat door de gemeente Dilbeek (een verkeersprobleem dat zich ook stelt in de andere straten die door de pendelaars gebruikt worden om in en uit Brussel te rijden). We registreerden 5.000 voertuigen per dag die gebruik maakten van deze straat, waarvan een aanzienlijk deel uit transitverkeer bestaat.

 

 

Na overleg met de inwoners in de maand juli heeft de gemeente besloten om van 1 november 2020 tot en met 30 april 2021 de impact na te gaan van het instellen van een eenrichtingsverkeer in de Dilbeekstraat over het gedeelte tussen de gemeente Dilbeek en de Vliergaarde.

Een informatievergadering was op woensdag 14 oktober 2020 gepland maar deze kan om gezondheidsredenen niet doorgaan. Gezien het belang van deze maatregel heeft het College de beslissing genomen het proefproject te starten en de buurtbewoners via een brief te informeren.

De bedoeling van dit proefproject bestaat erin om de wijken te ontlasten van het verkeer en de verplaatsingen van voetgangers en fietsers veiliger te maken.

Aleen uitgaand verkeer, dus van Sint-Agatha-Berchem richting Ring is toegestaan.

Berchemnaren die van de Ring komen, kunnen hun wijk rechtstreeks bereiken via de eindhalte Hunderenveld of de Keizer Karellaan en kunnen dus de gemeente via de huidige assen verlaten.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze maatregel de doorstroming van het verkeer voor onze burgers en de rust in onze wijken zal verbeteren.

De test zal worden geëvalueerd aan de hand van tellingen en waarnemingen ter plaatse. Begeleidende maatregelen zullen worden toegevoegd om te voorkomen dat het verkeer via de Dansaertlaan wordt omgeleid naar de kleine straten in het zuiden van de gemeente.

Gepubliceerd op:
13 oktober 2020

Meer artikels ?