[STREETBEES] Onder de tegels zitten … bijen! Help ons om hun “dorpen” te lokaliseren!

Brussel herbergt meer dan 190 bijensoorten en de meest bekende is ongetwijfeld de honingbij die in de bijenkorven leeft en honing produceert. De meeste bijensoorten zijn evenwel solitaire bijen (waaronder die in de insectenhotels) en leven in gevarieerde schuilplaatsen zoals holle stammen, taluds, spleten in de muur en zelfs tussen de tegels van de voetpaden! Ze kunnen soms hun individuele nesten verenigen in “bijendorpen” die afhankelijk van de soort gedurende enkele weken, in de lente of in de zomer actief zijn.

Meer info (.pdf)

Gepubliceerd op:
16 april 2020

Meer artikels ?