Vertrek zorgeloos op vakantie dankzij het vakantietoezicht door de Politiezone Brussel-West!

In tegenstelling tot de vakantiegangers nemen de inbrekers nooit verlof. In tegendeel, ze maken gebruik van de afwezigheid van de bewoners om in te breken en waardevolle voorwerpen te stelen.
Om een onaangenaam bezoek te vermijden, biedt de politie van de zone Brussel-West  vakantietoezicht aan. Op eenvoudig verzoek komt de politie regelmatig een kijke nemen aan jouw woning.

Concreet houdt dit in dat de inwoners van de 5 gemeenten van de zone het volgende moeten doen:

Wanneer het document werd ingevuld, betekent dit voor de aanvrager:

  • Dat er regelmatig een politiepatrouille langs hun woning rijdt en dit zowel overdag als ’s nachts.
  • Dat ze een contactpersoon moeten aanduiden indien er zich problemen of onregelmatigheden voordoen.

Het feit dat de politie langskomt betekent niet alleen meer veiligheid voor je eigen woning maar voor de hele buurt.

In juli en augustus 2018, daalden het aantal inbraken ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Er werd een daling opgetekend van om en bij de 34 % in juli en 29 % in augustus.

In de zomer zijn inbrekers actiever tijdens de namiddag, meer bepaald tussen 12 uur en 23 uur, maar eveneens tussen 01 uur en 06 uur ‘s morgens. De inbrekers waren in 2018 het actiefst op maandagen, woensdagen en zondagen.

Ze ontvreemden vooral media apparaten en toebehoren (25%), juwelen (25%) en cash geld (19%).

24% minder woninginbraken sinds 2013!

Deze positieve statistieken reflecteren de dalende tendens die we kennen sinds 2013.
Tussen 2013 en 2018 merkten we een daling op van 24% van de woninginbraken en inbraken in bijgebouwen (kelders, garages) en dat voor het geheel van de politiezone!

Gepubliceerd op:
19 juli 2019

Meer artikels ?