Secretariaat

Opdracht van het secretariaat:

  • voorbereiding van de vergaderingen en bijhouden van de registers met beraadslagingen van het College van Burgemeester en Schepenen en van de Gemeenteraad
  • officiële plechtigheden
  • beheer erkenning van verenigingen en de toekenning van subsidies aan erkende verenigingen
  • het beheer van gevonden voorwerpen.

 

Openingsuren:

Maandag, dinsdag en woensdag van 08.00 tot 16.00 uur
Donderdag van 08.00 uur tot 19.00 uur
Vrijdag van 08.00 tot 13.00 uur

Verantwoordelijke: Julie Schmitz

Tel.: 02/464 04 11 – Fax: 02/464 04 91
info@berchem.brussels