Veiligheidsconsulent

Op datum van 14/02/2017, werd Mevrouw Danièle Fizaine aangesteld als informatieveiligheidsconsulent voor de gemeente Sint-Agatha-Berchem.

De veiligheidsconsulent ziet erop toe dat de informatie van persoonlijke aarde wordt beschermd op basis van drie fundamentele criteria: beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.
Een nieuwe Europese verordening, de “General Data Protection Regulation” of GDPR, zal vanaf 25 mei 2018 verplicht van toepassing zijn.
De veiligheidsconsulent bereidt de administratie voor om aan de nieuwe verplichtingen te kunnen voldoen.

Contact :
Danièle FIZAINE
Tel. 02 464 04 73
Gsm: 0475 85 41 29

dfizaine@berchem.brussels