Zitting van de gemeenteraad van 17 december 2020

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op donderdag 17 december 2020 (via videoconferentie).

 

 

 

 

 

 

Agenda (.pdf)

Agenda:

1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26 november 2020 – goedkeuring.

2. Politieverordening van de Burgemeester van 19 november 2020 tot wijziging van de openingsuren van nachtwinkels in het kader van de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 – verlenging van de maatregelen – bevestiging.

3. Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikel 234§3 van de Nieuwe Gemeentewet – mededeling.

4. Overlegcomité tussen de Gemeente en het OCMW – vergadering van 23 november 2020 – proces-verbaal – mededeling.

5. OCMW – begroting 2021.

6. Kerkfabriek van de Nationale Basiliek van het Heilig Hart – rekening 2019 – gunstig advies.

7. Aanvullende gemeentebelasting op de belasting der natuurlijke personen – goedkeuring.

8. Opcentiemen op de onroerende voorheffing – goedkeuring.

9. Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies – goedkeuring.

10. Belasting op de parkeerplaatsen – invoering.

11. Belasting op de zwembaden – invoering.

12. Belasting op de aanpassing van gebouwde of niet gebouwde goederen – hernieuwing.

13. Belasting op de gebouwen die ongezond of onbewoonbaar verklaard zijn of die niet aan de elementaire verplichtingen van veiligheid en hygiëne voldoen – hernieuwing en wijzigingen.

14. Belasting op de totaal of gedeeltelijk onbewoonde of onafgewerkte gebouwen – hernieuwing en wijzigingen.

15. Belasting op de gebouwen bestemd voor kantoren – hernieuwing en wijzigingen.

16. Belasting op de handelsoppervlakten – Hernieuwing en wijzigingen.

17. Belasting op reclameborden – hernieuwing en wijzigingen.

18. Belasting op de zuilen, masten, antennes en andere telecommunicatie-, zend- en informatieuitwisselingsinstallaties – hernieuwing en wijzigingen.

19. Belasting op de toestellen-verdelers van brandstoffen of smeerolie – wijzigingen.

20. Belasting op de automatische verdelers van bankbiljetten, correspondentie en de “self-banking”-toestellen – hernieuwing en wijzigingen.

21. Belasting op de openbare netheid – hernieuwing en wijzigingen.

22. Belasting op de afgifte van administratieve stukken – hernieuwing en wijzigingen.

23. Retributie op de grafconcessies – hernieuwing en wijzigingen.

24. Gemeentebegroting 2021 – goedkeuring.

25. Sportcomplex Lusthuizenstraat 1 – horecaconcessie – foodtruck en automaten – tijdelijke formule – goedkeuring.

26. Overeenkomst in verband met de projectoproep 2020 van Brussel Mobiliteit “Leven in de stad – herbestemming van de openbare ruimte” – goedkeuring.

27. Overeenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de versterking van de maatregelen ter bestrijding van vroegtijdig schoolverlaten in het kader van de huidige gezondheidscrisis – goedkeuring.

28. Uitbreiding nr. 3 van het project van videobeschermingscamera’s op het grondgebied van de gemeente Sint-Agatha-Berchem – goedkeuring van de financiering.

29. Convention entre la commune de Berchem-Sainte-Agathe et l’ASBL communale “Maison de Jeunes de Berchem-Sainte-Agathe”.

30. Departement Interne Zaken – dienst HRM – aanpassing van het personeelskader – goedkeuring.

31. Departement Interne Zaken – dienst HRM – toekenning van een unieke premie van €500,00 bruto aan elk personeelslid voor het jaar 2020 – goedkeuring.

32. Culturele zaal van de Oude Kerk – aanwijzing van een extra locatie om huwelijken te voltrekken – goedkeuring.

33. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Nederlandstalig onderwijs – herstructurering gemeentelijke basisschool De Knapzak.

34. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – gemeentelijke basisschool – bekrachtiging van de vacantverklaring en kennisgeving voor vaste benoeming in wervingsambt – toestand op 15 oktober 2020.

35. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – academie voor Muziek en Woord – bekrachtiging van de vacantverklaring en kennisgeving voor vaste benoeming in wervingsambt – toestand op 15 oktober 2020.

36 .Departement Opvoeding en Vrije Tijd – academie voor Muziek en Woord – inrichting van de eerste graad domein overschrijdende initiatie – aanvraag programmatie.

 

Bijkomende dagorde (.pdf)

Bijkomende dagorde :

  • Interpellatie van 11 december 2020 van Mevrouw Maude VAN GYSEGHEM, Gemeenteraadslid, betreffende de samenwerking tussen de Gemeente en hub.brussels voor de huur van panden in het kader van pop-upstores.
  • Interpellatie van 11 december 2020 van Mijnheer Vincent RIGA, Gemeenteraadslid, betreffende de maatregelen die op lokaal niveau worden genomen om de quarantaineregels te garanderen/controleren van buitenlandse inwoners die na de feestdagen terugkeren naar de gemeente Sint-Agatha-Berchem.

 

 

 

Gepubliceerd op:
09 december 2020

Meer artikels ?