[GELIJKE KANSEN] Debatteer mee en vertel ons over je ervaringen met discriminatie en geweld tegen de LGBTQI+

equal.brussels en studiebureau Méthos zoeken mensen die willen meedenken over onveiligheid, discriminatie en geweld tegen LGBTQI+ in het Brusselse Gewest. Wil jij graag je verhaal vertellen? Je ervaringen delen? Wil jij samen met ons op zoek gaan naar wat er beter kan/moet in Brussel? Door samen met jou over deze thema’s na te denken, krijgen we een beter zicht op de problematiek van discriminatie en geweld en hoe dit aan te pakken.

Je kan op 2 manieren deelnemen:

  • Tijdens de debatavonden, de Debattles, wisselen we in kleine groepen ervaringen uit over LGBTQI+ onveiligheid en discriminatie in Brussel en denken we na over wat er beter kan.
  •  We organiseren ook individuele gesprekken waar we tijd maken om je ervaring met geweld te bespreken. In alle vertrouwen kan je met ons praten over je specifieke geweldservaring in Brussel, de noden die je toen had en de drempels die je ervaarde.

Dit project werd gelanceerd door Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets. Het spreekt voor zich dat we vertrouwelijk omgaan met alle mensen en verhalen.

Meer info en inschrijven? Bel of sms Astrid op 0479/316 649 of mail naar  astrid.vansteen@methos.eu

Gepubliceerd op:
12 februari 2019

Meer artikels ?