Voortzetting van de MIVB-werken aan de Dansaertlaan

Zoals reeds aangekondigd in april jongstleden, blijft de gemeente Sint-Agatha-Berchem jullie informeren over de MIVB-werken die momenteel aan de gemeentegrens aan de gang zijn en die een invloed hebben op de mobiliteit van haar inwoners.
Ter herinnering, de MIVB is bezig met een volledige vernieuwing van de rijweg ter hoogte van de Dansaertlaan en de Brusselstraat (gewestgrens met de gemeente Groot-Bijgaarden).
De eerste fase van de werkzaamheden is bijna voltooid. Het tweede deel begint zoals gepland op 5 juni en eindigt op 23 augustus 2021, afhankelijk van de weersomstandigheden.
Wees bijzonder voorzichtig want, tijdens deze tweede fase, zullen de twee straten (Dansaertlaan en Brusselstraat) en het rondpunt gesloten zijn voor het verkeer. Voor de op- en afritten via de Hunderenveldlaan, de Zelliksesteenweg en de Keizer Karellaan zullen specifieke borden worden geplaatst om de omleidingen aan te duiden.

Het omleidingsplan (.pdf)

Gepubliceerd op:
03 juni 2021

Meer artikels ?