Zitting van de gemeenteraad van 19 oktober 2020

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op 19 oktober 2020 (via videoconferentie).

Dagorde :

 1. Politieverordening van de Burgemeester van 9 oktober 2020 betreffende het houden van de zittingen van de Gemeenteraad (met inbegrip van de Verenigde Secties en Commissies) op afstand, via videoconferentie, voor de maand oktober 2020 – bevestiging.
 2. Politieverordening van de Burgemeester houdende het verplicht dragen van het masker dat de mond en de neus bedekt in het kader van de strijd tegen COVID-19 – bevestiging.
 3. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21 september 2020 – goedkeuring.
 4. Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikel 234§3 van de Nieuwe Gemeentewet – mededeling.
 5. Intercommunale VIVAQUA cvba – wijziging van de statuten – aanduiding van een nieuwe vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering in vervanging van Mijnheer Marc VANDE WEYER vanaf de eerste Raad van Bestuur die volgt op de goedkeuring van de nieuwe statuten van VIVAQUA door de Algemene Vergadering van VIVAQUA van 4 juni 2020.
 6. Intercommunale voor Teraardebestelling – wijziging van de statuten – goedkeuring.
 7. Delegatie aan het College van Burgemeester en Schepenen tot bevoegdheid om de keuze van gunningswijze van sommige overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten te bepalen en er de voorwaarden van vast te leggen – goedkeuring.
 8. Delegatie aan het College van Burgemeester en Schepenen tot bevoegdheid om de voorwaarden van de huur of de pacht en van elk ander gebruik van de opbrengsten en inkomsten van de eigendommen en rechten der gemeente binnen bepaalde limieten – goedkeuring.
 9. Begroting dienstjaar 2020 – begrotingswijziging 2 – gewone en buitengewone diensten – goedkeuring.
 10. Desinfectie van de gemeentelijke gebouwen in het kader van COVID-19 – geraamd bedrag: €413.223,14 (excl. BTW) of €500.000,00 (21% BTWI) – lastvoorwaarden en gunningswijze – goedkeuring.
 11. Partnerschap met de Algemene Waterstaten in Brussel (EGEB) in het kader van de co-creatie voor een stedelijke veerkracht tegen overstromingen – samenwerkingsovereenkomst voor het project “Brussels Sensible à l’Eau Bis” – goedkeuring.
 12. Compensatiemaatregelen voor de foorkramers ten gevolge van de annulering van de kermissen van juni en september 2020 – goedkeuring.
 13. Departement Interne Zaken – dienst HRM – geldelijk statuut – aanpassing van de artikelen betreffende het verloop van de geldelijke loopbaan – goedkeuring.
 14. Schepenambt van de Franstalige Bibliotheek – “Bibliothèque publique de Berchem-Sainte-Agathe asbl” – behoud van de erkenning door de Fédération Wallonie-Bruxelles – overeenkomst met de gemeente – goedkeuring.
 15. Motie “Think Pink – Pink City” van 2 oktober 2020 van Mevrouw Laila BOUGMAR, Gemeenteraadslid.
 16. Interpellatie van 2 oktober 2020 van Mevrouwen Gladys KAZADI, Fatiha REZKI en Mélanie VAN HOEF, Gemeenteraadsleden, betreffende de opvang van personen van Lesbos in Sint-Agatha-Berchem.
 17. Interpellatie van 6 oktober 2020 van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid, betreffende de netheid en de hondentoiletten.
 18. Interpellatie van 6 oktober 2020 van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid, betreffende de veiligheid in de nabijheid van de Zavelenberggaarde.
 19. Interpellatie van 7 oktober 2020 van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid, betreffende de wegveiligheid Josse Goffinlaan en Frans Gasthuislaan.

Bijkomende dagorde:

lnterpellatie van 13 oktober 2020 van Mijnheer Vincent LURQUJN, Gemeenteraadslid, vragende om een motie te stemmen betreffende de opvang van een migrantenfamilie van het eiland Lesbos.

 

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerd op:
09 oktober 2020

Meer artikels ?