Zitting van de gemeenteraad van 1ste april 2021


De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op donderdag 1ste april 2021 om 20u (via videoconferentie).
De zitting zal ook via live streaming volledig uitgezonden worden op YouTube : 1082berchem (https://www.youtube.com/channel/UCMsCzjVqrgrNcgbs0FTO7uA).

Dagorde (.pdf)

AGENDA – OPENBARE ZITTING

Burgemeester Christian Lamouline – Gemeentesecretaris
1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 4 maart 2021 – goedkeuring.
2. Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikel 234§3 van de Nieuwe Gemeentewet – mededeling.
3. Politieverordening van de Burgemeester van 2 maart 2021 tot wijziging van de openingsuren van nachtwinkels in het kader van de hoogdringende maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 – verlenging van de maatregelen tot en met 1 april 2021 – bevestiging.

Kabinet van de Burgemeester

4. Protocolakkoord tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de gemeente Sint-Agatha- Berchem over het toezicht op de naleving van de test- en quarantaineverplichtingen – goedkeuring.

Human resources management

5. Departement Interne Zaken – dienst HRM – personeelsstatuten – aanpassing van het geldelijk statuut – integratie van de weddeschaal A9 (Directeur-generaal) – goedkeuring.
6. Departement Interne Zaken – dienst HRM – aanpassing van het personeelskader – goedkeuring.

3de Schepen – M. Chibani – Sport

7. Financiële steun voor particuliere sportstructuren in Sint-Agatha-Berchem die moeilijkheden hebben ondervonden ten gevolge van de huidige gezondheidscrisis – goedkeuring.

4de Schepen – M. Bel Housseine – Gebouwen

8. Dokter Charles Leemansstraat 8 – overheidsopdracht voor werken met betrekking tot het ontwerp en de uitvoering van een gebouw voor de huisvesting van de Nederlandstalige muziekacademie – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

5de Schepen – M. Wauthier – Openbare ruimte

9. Inzetten van ANPR-camera’s (automatische nummerplaatherkenning) op het grondgebied van de gemeente Sint-Agatha-Berchem – goedkeuring

Punten ingediend door gemeenteraadsleden

10. Interpellatie van 22 maart 2021 van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid, betreffende de herbebossing van de gemeente.
11. Interpellatie van 22 maart 2021 van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid, betreffende de bewonerskaarten.

Bijkomende dagorde

12. Interpellatie van 26 maart 2021 van Mijnheer Vincent RIGA, Gemeenteraadslid, betreffende de schoolstraten in onze gemeente.
13. Interpellatie van 26 maart 2021 van Mijnheer Vincent LURQUIN, Gemeenteraadslid, betreffende de sociale voordelen.
14. Motie van 26 maart 2021 van Mevrouw Regine HEIJVAERT, Gemeenteraadslid, betreffende het huwelijk in openlucht.

Gepubliceerd op:
24 maart 2021

Meer artikels ?