Agenda en bijkomende agenda van de Gemeenteraad van 22 juni 2017

Agenda (Openbare zitting)

 1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting  van 4 mei 2017- Goedkeuring
 2. Politieverordening van de Burgemeester betreffende de openbare  veiligheid tijdens het Schweitz’Air Festival van 17 en 18 juni 2017 op het Koning Boudewijnplein en omgeving- Bevestiging
 3. Overheidsopdrachten  opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikelen 234§3 en 236§2 van de Nieuwe Gemeentewet- Mededeling
 4. Kerkfabriek Sint-Agatha- Rekening dienstjaar 2015
 5. Nazicht van de kas van de Gemeenteontvanger op 31.12.2016
 6. Begroting dienstjaar 2016 – Begrotingswijziging nr. 99 – Gewone en buitengewone  diensten
 7. Jaarrekeningen – Dienstjaar 2016
 8. Begroting dienstjaar 2017 – Begrotingswijziging nr. 2 – Gewone en buitengewone diensten
 9. Gemeentereglement  betreffende de premie voor de renovatie en verfraaiing van de terrassen en gevelpuien van de gelijkvloerse handelszaken – Invoering
 10. Gemeentelijk domein – Fase 2 – Perceel nr. 1: Thermische en akoestische isolatie van de polyvalente zaal – Geraamd bedrag: 473.054,12 (excl. BTW) of 572.395,48 (21% BTWI) – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
 11. Gemeentelijk domein – Fase 2 – Perceel nr. 2: Vervanging van de ventilatie-installaties van de polyvalente zaal en het hoofdgebouw- Geraamd bedrag: 311.363,62 (excl. BTW) of 376.749,98 (21% BTWI) – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
 12. Gemeentelijk terrein Bloemkwekersstraat – Aanleg van buitenfitnessruimtes – Geraamd bedrag: €133.794,00 (excl. BTW) of € 161.890,74 (21% BTWI) – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
 13. Departement Interne Zaken – Dienst HRM – Reorganisatie van de technische diensten en creatie van een departement “Strategie en Ontwikkeling” – Organogrammen  en aanpassing van het personeelskader  – Goedkeuring
 14. Sociale dienst van het personeel – Aanpassing van het reglement
 15. Mobiliteitscontract 2017 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Sint-Agatha­ Berchem – Goedkeuring
 16. lmplementatie van Unified Threat Management (UTM) voor het gemeentebestuur- Verstrekking van diensten door het CIBG in partnerschap met Iristeam en Irisnet
 17. Abonnement voor diensten ref. ADF-002007sv003 – Goedkeuring  van de lijst van de diensten
 18. Schepenambt van Gezondheid – Promotie van het evenement “Race for the Cure Brussels 2017” tegen borstkanker georganiseerd door de VZW Think Pink op 10.09.2017 door de tenlasteneming van de huis-aan-huisverdeling  van flyers en de aanplakking op het gemeentelijke grondgebied – Goedkeuring
 19. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Sportdienst – Overeenkomst tussen de Gemeente Sint-Agatha­ Berchem en de vereniging Football Street Intelligent (FSI) betreffende de terbeschikkingstelling van een voetbalterrein en vestiaires van het gemeentelijk sportcomplex in het kader van een pilootproject voor de ontwikkeling van jonge topspelers – Goedkeuring
 20. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Gemeentelijk onderwijs – Overeenkomst tussen het Brussels Planningsbureau (BPB) en het gemeentebestuur  van Sint-Agatha-Berchem betreffende de transmissie en het gebruik van gegevens in het kader van de monitoring van het schoolaanbod  in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 21. Berchems Franstalig Cultureel Centrum “Le Fourquet” vzw –  Wijziging van de statuten – Transformatie naar Cultureel Centrum “Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe” – Goedkeuring
 22. Cultureel Centrum “Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe”- Programmaovereenkomst 2019-2023- Goedkeuring

Bijkomende agenda

 1. Interpellatie van Mw Katia VAN DEN BROUCKE, betreffende het stimuleren van duurzame mobiliteit door de organisatie van begeleide fietsers- en voetgangersrijen voor de scholen in het schooljaar 2017-2018
 2. Interpellatie van dhr Christian BOUCQ, Gemeenteraadslid, betreffende de dienstvoertuigen
 3. Interpellatie van dhr Christian BOUCQ, Gemeenteraadslid, betreffende het nieuwe hockeyterrein
 4. Interpellatie van dhr Nicolas STASSEN, Gemeenteraadslid, betreffende de bouw van een stormbekken in de Broekstraat en Broekweg door de ondernemingen Hydrobru en Vivaqua -Vraag tot informatie aangaande de bepalingen genomen door het gemeentebestuur en de bouwheer van de uitzonderlijke openbare werken Hydrobru/Vivaqua ten aanzien van de bezorgdheden en wettelijke klachten van de bewoners van de Broekstraat
Gepubliceerd op:
15 juni 2017

Meer artikels ?