30 dropzones elektrische deelsteps

Naar aanleiding van de problemen met het ongeoorloofd parkeren van elektrische deelsteps die deze zomer zijn vastgesteld en zoals aangekondigd door de burgemeester, is onlangs een gemeentelijke verordening goedgekeurd door de gemeenteraad om de veiligheid van iedereen te garanderen.

Vanaf deze maand zullen 30 duidelijk afgebakende zones (drop-zones genoemd) alle gebruikers in staat stellen hun gehuurde elektrische deelsteps te parkeren zonder de andere gebruikers van de wegen in onze gemeente te hinderen. Het zal niet langer mogelijk zijn om ze op andere plaatsen te parkeren. De geolokalisatie van deze gebieden zal door de exploitanten moeten worden uitgevoerd.

Elk voertuig dat buiten de drop-zones geparkeerd staat, zal door de gemeentediensten worden verwijderd en in de gemeenteloods worden opgeslagen. De step wordt teruggegeven aan de exploitant tegen betaling van een vergoeding van 100 euro.

Op die manier maken wij het mogelijk de trottoirs en fietspaden voor alle gebruikers vrij te houden zonder voetgangers en personen met beperkte mobiliteit in gevaar te brengen.

Gepubliceerd op:
25 oktober 2021

Meer artikels ?