[POLITIEKE LEVEN] – Agenda van de gemeenteraad van 28 maart 2019

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op donderdag 28 maart 2019 om 20.00 uur in de Raadszaal (Koning Albertlaan 33 – 1082 Sint-Agatha-Berchem).

Het gaat hier om een openbare zitting waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd.

Agenda (.pdf)

Bijkomende agenda (.pdf)

Agenda – Openbare zitting

1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27 februari 2019 – Goedkeuring.

2. Ontslag van zijn mandaat van Gemeenteraadslid van Mijnheer Jean-François CULOT – Nazicht van de geloofsbrieven van Mijnheer Marc HERMANS, 1e opvolger van de lijst LBR – Eedaflegging – Installatie.

3. Vaststelling van de rangorde van de Gemeenteraadsleden.

4. Interpellatierecht van inwoners van de Gemeente met betrekking tot het niet respecteren door de Gemeente Sint-Agatha-Berchem van de reglementering inzake stedenbouw en milieu.

5. Overhandiging van de eretitel van Ereburger aan Mijnheer Victor WEGNEZ.

6. ETHIASCO cvba – Aanduiding van één vertegenwoordiger en zijn plaatsvervanger in de Algemene Vergadering.

7. BRULOCALIS vzw – Aanduiding van één vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering.

8. Commission Communale de l’Accueil – Aanduiding van vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers.

9. Kerkfabriek van de Nationale Basiliek van het Heilig Hart – Rekening 2018 – Advies.

10. Voorlopige twaalfden voor het dienstjaar 2019.

11. Premies voor de identificatie van huiskatten.

12. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Toetreding tot de raamopdracht voor benodigdheden van boeken en ander materiaal van het Ministerie van de Franse Gemeenschap – Goedkeuring.

13. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Gemeentelijke Franstalige basisscholen – Goedkeuring van het pilootplan van de gemeentelijke basisschool Les Glycines.

14. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Gemeentelijke Franstalige basisscholen – Goedkeuring van het pilootplan van de gemeentelijke basisschool Les Lilas.

15. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Academie voor Muziek en Woord – Keuze raamleerplannen.

16. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Academie voor Muziek en Woord – Aanvraag tot oprichting van een vestigingsplaats in de gemeente Koekelberg – Goedkeuring.

17. Interpellatie van 18.03.2019 van Mijnheer Marc VANDE WEYER, Gemeenteraadslid, betreffende de toepassing van parking.brussels voor de parkeerplaatsen PBM.

Bijkomende agenda

  • Interpellatie van 20.03.2019 van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid, betreffende de vermindering van onze ecologische voetafdruk.
  • Interpellatie van 20.03.2019 van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gerneenteraadslid, betreffende de verbetering van het onderwijs en meer precies het aanleren van talen.
  • Interpellatie  van 22.03.2019  van Mijnheer Vincent LURQUIN, Gemeenteraadslid, betreffende het uitblijven van het algemeen beleidsplan en van de begroting 2019.
  • Interpellatie van 22.03.2019 van  Mijnheer Vincent LURQUIN, Gemeenteraadslid, betreffende de procedure van toepassing in het kader van interpellaties van inwoners.
  • Interpellatie van 22.03.2019 van Mevrouw Laure DE LEENER, Gemeenteraadslid, betreffende de goedkeuring  van het punt aangaande de oprichting van de VZW “Sociale cohesie van Sint-Agatha-Berchem” van de Gemeenteraad  van 27.02.2019, in verband met het punt A/0012 van de toelichtingsnota van de Gemeenteraadszitting van 28.03.2019.
  • Interpellatie van 22.03.2019 van Laure DE LEENER, Gemeenteraadslid, betreffende de goedkeuring van het punt aangaande de oprichting van de VZW  “Maison de  Jeunes de Berchem-Saint-Agathe” van de Gemeenteraad van 27.02.2019, in verband met het punt 18 van de “Besloten zitting” van de Gemeenteraadszitting van 28.03.2019.

 

Gepubliceerd op:
20 maart 2019

Meer artikels ?