30 juli : dag tegen mensenhandel

Op 30 juli wordt de voorgevel van ons stadhuis blauw verlicht ter gelegenheid van de Werelddag voor slachtoffers van mensenhandel.

Dit is een probleem dat ook België treft, vooral vrouwen.  De Global Slavery Index schat dat er in ons land elk jaar ongeveer 23.000 slachtoffers zijn (economische en seksuele uitbuiting, bedelarij, gedwongen misdaad, enz.)  Deze menselijke tragedies zijn vaak moeilijk op te sporen en, in de huidige geopolitieke situatie, moeten we nog oplettender zijn.  

Met deze symbolische stap willen we het engagement van onze gemeente in de strijd tegen de mensenhandel opnieuw bevestigen.

Wat doet onze politie in de strijd tegen mensenhandel?

De afdelingen Misdrijven tegen Personen en Fraude van onze politiezone (Brussel-West, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Agatha-Berchem, Jette, Koekelberg, Ganshoren) strijden al enkele jaren gezamenlijk tegen mensenhandel.

De afdeling Misdaden tegen Personen houdt zich vooral bezig met seksuele uitbuiting en migrantensmokkelaars. De sectie Fraude houdt zich bezig met arbeidsuitbuiting, dat binnen de bevoegdheid valt van het Arbeidsauditoraat.

In partnerschap met externe controlediensten (zoals de RSZ, de controle op de sociale wetgeving, de RSVZ, …) gaat de sectie Fraude het veld op om bedrijven en ondernemingen die personeel in dienst hebben te controleren om te proberen fraude met het sociaal strafwetboek (zwartwerken, uitbuiting of mensenhandel) op te sporen.

De afdeling Misdrijven tegen de Persoon houdt actief toezicht op de huiselijke prostitutie door een vertrouwensrelatie met de sekswerkers in de politiezone op te bouwen. Met deze methodologie hebben we gedurende verscheidene jaren repressieve zaken kunnen opbouwen tegen verscheidene mensenhandelaars en uitbuiters van prostitutie.

Ze hebben regelmatig werkvergaderingen met de verschillende afdelingen van het Openbaar Ministerie (Jeugd, Groot-Banditisme, Openbaar Ministerie) en bespreken de zaken die in behandeling zijn. Zo kunnen ze op de hoogte blijven van de dossiers van de andere Brusselse politiediensten (plaatselijk en federaal) en wordt de uitwisseling van informatie vergemakkelijkt.

Bovendien hebben de afdelingen bevoorrechte contacten met de Pag-Asa, Surya en Payoke centra die zich over de slachtoffers ontfermen. Ze nemen ook deel aan seminars en opleidingen over deze kwesties met de verschillende diensten die te maken hebben met mensenhandel in de ruimste zin van het woord.

Gepubliceerd op:
27 juli 2022

Meer artikels ?