Brochure “Het herdenkingsparcours” 14 – 18

« De grenspalen van de herinnering – het herdenkingscircuit»

We hadden de wens om deze berchemse helden van de Groote Oorlog die hun naam hebben gegeven aan sommige straten van de gemeente, te eren.  Afgezien van de jaarlijkse ceremonies van 1 en 11 november en in het kader van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog, wilden we hulde brengen aan diegenen die zich hebben opgeofferd.  Ze hebben ons de vrijheid aangeboden en de richting aangegeven om onze democratie, waarvoor ze zo hebben gevochten, levend te houden

De herinnering aan de offers die onze ouderen hebben gebracht, herinnert ook de jongere generatie aan de waakzaamheid die we moeten uitoefenen zodat de humanistische waarden ons beschermen tegen elke vorm van extremisme.

Deze grenspalen van de herinnering, met name door de gemeente, zullen aan iedereen de kans geven om na te denken en zich het verhaal van deze mannen, gestorven tijdens de strijd nu een eeuw geleden, te herinneren.  Het mooiste bewijs van respect voor onze ouderen.

De brochure is gratis ter uw beschikking aan het onthaal van het gemeentebestuur, 33 Koning Albertlaan.

U kunt ook de brochure hier downloaden.

image_preview

Gepubliceerd op:
19 november 2015

Meer artikels ?