CORONAVIRUS – Een tweede boosterdosis voor 80-plussers

Net als andere Europese landen moet België momenteel het hoofd bieden aan een stijging van het aantal nieuwe COVID-19-besmettingen en vooral aan een stijging van het aantal ziekenhuisopnames. Om de meest kwetsbare personen te beschermen, nodigt de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) de Brusselse 80-plussers uit voor een tweede boosterdosis. Bovendien moet er extra aandacht besteed worden aan alle reizigers die terugkeren uit India, waar een nieuwe variant zorgt voor een aanzienlijke stijging van het aantal besmettingen.

De 80-plussers (personen geboren vanaf 1942) werden daarom in juli uitgenodigd voor een tweede boosterdosis met een COVID-19-vaccin. De bewoners van rust- en verzorgingstehuizen werden door de instelling waar zij verblijven van deze mogelijkheid op de hoogte gebracht.

Laten we voor onze senioren zorgen en hen aanmoedigen om die 2e boosterdosis te halen.

Het persbericht (.pdf) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Gepubliceerd op:
18 augustus 2022

Meer artikels ?