Overstromingen in SAB: de overheid reageert snel

Op 4 juni ll. viel boven Sint-Agatha-Berchem het water met bakken uit de lucht met het gevolg dat meerdere straten in de gemeente (de beneden Maricollendreef, de Kattestraat, de Hunderenveldlaan, de Lauralaan, …) onderliepen.

Het door Vivaqua in onze gemeente beheerde rioleringsstelsel is wel voorzien op regenbuien die één keer om de tien jaar voorkomen, maar helaas niet op buien die een keer om de vijftig jaar voorkomen. Bovendien was het stormbekken aan de Broekstraat tot aan de rand gevuld.

Om snel op de behoeften van de bevolking te kunnen inspelen, trokken de burgemeester en de Schepen van Openbare Werken naar de slachtoffers om hen een luisterend oor aan te reiken en meteen eerste hulp te verlenen. Naast de door de brandweer ingezette middelen lieten ze overigens extra pompen aanrukken om de buurtbewoners te helpen.

Op 12 augustus jl. erkende de gewestregering de stortvloed als natuurramp. Dankzij dit door onze burgemeester namens het College bij de gewestelijke overheden en de Conferentie van burgemeesters ingediende verzoek, komen de slachtoffers, na analyse, in aanmerking voor aanvullende financiële steun bovenop de schadevergoeding die door de verzekeringsmaatschappijen wordt uitgekeerd.

Ter zake vinden de betrokkenen meer info via de website van de gewestelijke overheid: www.plaatselijke-besturen.brussels/

Als u vragen hebt, kunt u een e-mail sturen naar de heer Gysen (sgysen@berchem.brussels), het gemeentelijke contactpunt.

Gepubliceerd op:
23 augustus 2021

Meer artikels ?