De Koning Albertlaan wordt vanaf 1 januari 2021 een voorrangsweg

Op de Koning Albertlaan geldt nog steeds voorrang van rechts.

Dat is echter de enige verkeersas in onze gemeente waar die regel nog van kracht is. Zowel lokale chauffeurs als het doorgaand verkeer vinden die regel hier verwarrend en leidend tot verkeersonveiligheid.

De gemeentelijke overheid, die haar burgers een samenhangende en veilige leefomgeving wil aanreiken, is dan ook tot het besluit gekomen dat de voorrang van rechts voor deze verkeersader niet langer kan worden aangehouden.

  • Door de laan spoort bovendien Tram 19 in een niet-eigen bedding met omvangrijke tramstellen (T3000). Voor trams geldt voorrang van rechts echter niet.
  • Aarzelend gedrag bij het naderen van een van de kruispunten en de lange remafstand van de tram zijn vaak oorzaak van aanrijdingen en ongevallen. Er gebeuren langs de Albertlaan dan ook te veel ongevallen met vaak menselijke slachtoffers en soms zware schade aan de infrastructuur; inzonderheid ter hoogte van de kruispunten met de Azuurstraat, de Broekstraat en de Bloemkwekersstraat.
  • Er dient dan ook te worden gestreefd naar coherentie over het hele traject van tramlijn 19 met een harmonisering van de voorrangsregeling zoals die overigens ook geldt voor de Josse Goffinlaan, de Frans Gasthuislaan en de Dansaertlaan in Dilbeek.

Derhalve heeft de gemeentelijke overheid recent beslist om conform het Gemeentelijk Mobiliteitsplan, de geldende gewestelijke bepalingen en de aanbevelingen van het Vias institute (voorheen het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid – BIVV) de voorrangsregel in te voeren voor de Koning Albertlaan. Voorts maken we van de gelegenheid gebruik om jullie mee te delen dat vanaf 1 januari 2021 de snelheid wordt beperkt tot 30 km/uur over de hele laan.

De voorrangsregel voor de Koning Albertlaan gaat eveneens in op 1 januari 2021 althans als de weersomstandigheden dit toelaten omdat de nodige wegmarkeringen moeten worden aangebracht. Voor die datum wordt de aanpassing langs de laan met (oranje) borden aangegeven zodat weggebruikers over die gewijzigde voorrangsregeling tijdig worden geïnformeerd.

Wees dus waakzaam en houd voortaan rekening met die nieuwe maatregelen.

Houd het veilig!

Gepubliceerd op:
28 december 2020

Meer artikels ?