Sint-Agatha-Berchem, een warme gemeente

Een goede geestelijke gezondheid in de kindertijd vormt de basis voor gezondheid en welbevinden later in een mensenleven. Helaas blijkt uit een enquête dat 1 op de 5 jongeren kampt met een psychische problematiek en met emotionele problemen.
Door van jongs af aan ervoor te zorgen dat kinderen goed in hun vel en in hun hoofd zitten, kunnen problemen voorkomen worden. Door hen te begeleiden in hun zoektocht naar een eigen identiteit, door hen te leren benoemen wat ze voelen en die gevoelens te uiten, leren hulp te vragen en die te vinden.

Warme Stad is gestart onder de vorm van een pilootproject in 5 Vlaamse steden. Het gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem voelde zich door dit initiatief rechtstreeks aangesproken en heeft dank ook niet geaarzeld om zich kandidaat Warme Gemeente te stellen.
Een Warme Gemeente creëert een ondersteunende omgeving voor de kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de gemeente. In een Warme Gemeente werken alle instellingen, organisaties en burgers die jongeren omkaderen op een gecoördineerde manier samen om het welbevinden van kinderen en jongeren te versterken.
Sint-Agatha-Berchem beschikt reeds over de structuur Brede School – Flamingo die de jonge Berchemnaren een ideale buitenschoolse omkadering aanbiedt. Dit kan nog met andere projecten aangevuld worden.

Symbool van deze verbondenheid met de jongeren is Warme William, de mascotte van de Warme Gemeente.
Warme William is een grote blauwe beer die iedereen uitnodigt om te vertellen wat er scheelt én graag een luisterend oor aanbiedt.
Warme William zit op zijn bankje waarop staat: “Zit je met iets? Praat erover. Warme William luistert.”
Warme William is een initiatief van het Fonds GavoorGeluk, gesteund door onze schepen Katia Van den Broucke, en zet in op het versterken van de veerkracht en het mentaal welzijn bij kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar.

Samen met onze ‘inhuldiging’ als Warme Gemeente heeft het gemeentebestuur, ter gelegenheid van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid van 1 tot 10 oktober, besloten om deel te nemen aan de campagne Samen Veerkrachtig om veerkracht in de kijker te zetten. Verschillende leuzen werden op de vensters van het gemeentebestuur geschreven. Dit alles om een glimlach of ontroering op het gezicht van voorbijgangers uit te lokken ene doen nadenken over hun mentale gezondheid.
“Een glimlach past altijd” #Samen Veerkrachtig

Gepubliceerd op:
11 oktober 2019

Meer artikels ?