Nieuwe begraafplaats – Bericht van terugname

Het college van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis aan de burgers, dat in zitting van 11 oktober 2022 besloten werd op 1 mei 2023 :

Volgende cellen zullen teruggenomen worden uit het columbarium :

de cellen van 5 jaar : 29 – 30 – 31 – 42 – 44 – 47

de cellen van 15 jaar : 104 – 163 – 164 – 165 – 166 – 167 – 169- 170

Volgende gewone graven (5 jaar) van het perk 6 zullen ontruimd worden :

De gewone graven (5 jaar) van personen begraven tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017.

Volgende concessies van 15 jaar van het perk 5 zullen ontruimd worden :

De concessies van 15 jaar van personen begraven tussen 1 januari 2002 en 31 december 2006.

Bijkomende inlichtingen kunnen steeds verkregen worden op de Dienst Burgerlijke Stand, tel. : 02/464.04.61

Gepubliceerd op:
12 oktober 2022

Meer artikels ?