[POLITIEKE LEVEN] Agenda van de Gemeenteraad van 1ste maart 2018

U wordt uitgenodigd om de vergadering (openbare zitting) van de Gemeenteraad bij te wonen die zal plaatsvinden op het Gemeentehuis in de Raadzaal op donderdag 1ste maart 2018 om 20u.

 

 

 

 

 

 

AGENDA (.pdf)

 1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25 januari 2018 – Goedkeuring
 2. Fusie door overneming van HYDROBRU door VIVAQUA – Aanduiding van een tweede vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van VIVAQUA
 3. Intercommunale voor Teraardebestelling cvba – Ontslag van Mevrouw Maude VAN GYSEGHEM als beheerder – Benoeming van één beheerder
 4. Verenigde Anglicaanse Kerk Holy Trinity (Elsene) – Rekening 2016 – Advies
 5. Verenigde Anglicaanse Kerk Holy Trinity (Elsene) – Rekening 2017 – Advies
 6. Verenigde Anglicaanse Kerk Holy Trinity (Elsene) – Begroting 2018 – Advies
 7. Overeenkomst tussen de Gemeente Sint-Agatha-Berchem en de intercommunale VIVAQUA voor de uitvoering van de studie voor de aanleg van de Kweeperenbeek
 8. Opdracht van Leveringen – Openveldschool – Openveldstraat 100 – Huren van containerlokalen – Voorlopige plaatsing – Geraamd bedrag: € 190.000,00 (excl. BTW) of € 201.400,00 (6% BTWI) – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
 9. Koning Albertlaan 21 – Reconstructie van het dak van de loods – Fase 2 – Geraamd bedrag: €157.602,19 (excl. BTW) of € 190.698,65 (21% BTWI) – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
 10. Opdracht van Werken – Zevensterrenschool – Renovatie van de sanitaire zones – Poolsterstraat 11 – Geraamd bedrag: € 163.748,96 (excl. BTW) of € 173.573,90 (6% BTWI) – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
 11. Departement Interne Zaken – Dienst HRM – Aanpassing van het personeelskader
 12. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Franstalige Jeugd – Handvest “Berchem-Sainte-Agathe,Commune Jeunes Admis” – Wijziging van de partners – Goedkeuring
 13. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Franstalige Kinderopvang – Wijziging van het reglement van inwendige orde van de opvangstructuren van de Kinderopvang van Sint-Agatha-Berchem -Goedkeuring
 14. Motie van 30.01.2018 van Mijnheer Yonnec POLET, Gemeenteraadslid, betreffende het wetsontwerp dat woonstbetredingen toelaat

BIJKOMENDE AGENDA (.pdf)

Motie van 23.02.2018 van Mijnheer Yonnec POLET, Gemeenteraadslid, betreffende de verwijzing naar het originele verkeersplan rond de Basiliek.

Interpellatie van 23.02.2018 van Mijnheer Yonnec POLET, Gemeenteraadslid, betreffende de informatie en sensibilisering van de buitenlandse burgers die verblijven in België met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018.

Gepubliceerd op:
21 februari 2018

Meer artikels ?