[JOB] Opvangbegeleider (dienst Binnenschoolse opvang)

De opvangbegeleider staat in voor het onthaal, het animeren en toezicht houden op kinderen tussen 2,5 en 12 jaar tijdens de opvangperiodes. Hij/Zij speelt een verbindende rol tussen de ouders en de school (collega’s, leerkrachten, directie, coördinator, …). Hij/Zij heeft een vertrouwensband met het kind en moedigt het aan zich te integreren in de groep.

Deze functie houdt in dat er met een onderbroken uurrooster gewerkt moet worden (ochtend, middag, avond).

Taken :

 • Tijdens het schooljaar, de kinderen die aanwezig zijn in de opvang begeleiden.
  Indien nodig kan er beroep gedaan worden op de opvangbegeleider tijdens schooluitstappen om de leerkrachten te ondersteunen.

  • Ochtendtoezicht: opvang van de kinderen
  • Middagtoezicht: hulp bij de maaltijd (de kinderen helpen bij het eten (kleuters), hygiëneregels aanleren, toezicht houden tijdens de middagdutjes indien nodig, toezicht tijdens de speeltijden.
  • Avondtoezicht: aanwezigheidslijsten aanvullen, toezicht tijdens de speeltijden, speelateliers organiseren
  • Woensdagnamiddag: bedenken en animeren van ateliers (sport, artistiek, koken…)
 • Tijdens bepaalde schoolvakanties: omkaderen en animeren van kinderen tussen 2,5 tot 12 jaar: het voorbereiden van gevarieerde activiteiten, deelnemen aan buitenschoolse activiteiten (musea, speelpleinen, zwembad…), samenwerken met externe animatoren, omkadering van het toezicht zoals vermeld hierboven; regelmatige deelname aan vergaderingen voor het organiseren, voorbereiden en evalueren van de activiteiten…

Profiel

Vaardigheden:

 • De veiligheid van de kinderen verzekeren
 • De kinderen animeren
 • In staat zijn zich tot de kinderen, de ouders en de collega’s te richten op een kalme, respectvolle manier en met een gepaste woordenschat
 • Conflicten tussen kinderen op een positieve manier oplossen

Professioneel gedrag:

 • De instructies van de coördinator opvolgen
 • Op een gestructureerde manier werken zodat een veilig kader voor de kinderen wordt gecreëerd
 • Het Nederlands beheersen
 • In staat zijn om zich aan te passen in functie van de noden van de dienst en/of onverwachte situaties
 • Bereid zijn tot het volgen van opleidingen (Kind en Gezin, EHBO…) en zo bij te dragen aan de kwaliteit van de opvang
 • Toetreden tot het project buitenschoolse opvang van het gemeentelijk netwerk

Voorwaarden:

 • Houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs
 • Een voorafgaande ervaring is een pluspunt maar niet onmisbaar
 • In het bezit zijn van een opleiding EHBO is een pluspunt

Taal

Het Nederlands beheersen

Aanbod

Wij bieden:

 • Een contract van onbepaalde duur op deeltijdse basis (24/38)
 • Een loon dat overeenstemt met het barema van een functie niveau C1-3 in de Brusselse lokale besturen
 • Een attractieve verlofregeling
 • Maaltijd cheques
 • Abonnement STIB wordt 100% terug betaald

Interesse?

Voor meer informatie:

Bel BARBARA HERTVELD op 02/600 13 73 of solliciteer online

Gepubliceerd op:
13 september 2019

Meer artikels ?