Mannekenpis – enquete

Onze gemeente Sint-Agatha-Berchem ontving de vraag van Brussel om het 1082ste kostuum voor Manneken Pis te ontwerpen en te schenken in 2022. Een hele eer! Het College van Burgemeester en Schepenen wil graag zo veel mogelijk burgers en verenigingen betrekken bij het ontwerp, we zijn benieuwd naar jullie ideeën. Met deze korte enquête willen we alvast te weten komen wat voor u « typisch Berchems » betekent.
Neemt u even de tijd om deze vragen te beantwoorden? Graag voor 1 augustus. Dit neemt slechts een paar minuten in beslag.

Alvast bedankt!


Christian Lamouline, Burgemeester

Philippe Rossignol, Gemeentesecretaris

Gepubliceerd op:
28 juni 2021

Meer artikels ?