[NIEUWE BEGRAAFPLAATS] Bericht van terugname

Het college van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis aan de burgers, dat in zitting van 2 oktober 2018 besloten werd op 1 mei 2019 :

Volgende cellen zullen teruggenomen worden uit het columbarium :

  • de cellen van 5 jaar : 26 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40

  • de cellen van 15 jaar : 18 – 24 – 41 – 79 – 80 – 85 – 94 – 131

Volgende concessies (15 jaar) van het perk 4 zullen ontruimd worden :

De concessies (15 jaar) van personen begraven tussen 21 november 1984 en 12 januari 2002.

Volgende gewone graven (5 jaar) van het perk 6 zullen ontruimd worden :

De gewone graven (5 jaar) van personen begraven tussen 23 december 2010 en 23 januari 2014.

MEER WETEN?

Dienst Burgerlijke Stand, tel. : 02/464.04.61

Gepubliceerd op:
29 november 2018

Meer artikels ?