[MILIEU] Sint-Agatha-Berchem werkt voor het klimaat. Nieuwe zonnepanelen op het dak van de school van Les Lilas.

Op maandag 11 februari is de installatie van de zonnepanelen op het dak van de basisschool les Lilas in Sint-Agatha-Berchem gestart.

Na 3 weken werken zullen de eerste watts en elektronen geproduceerd kunnen worden. Volgens de verwachtingen leveren de zonnepanelen 155 kWp (kilowattpiek) energie, waarvan een deel wordt gebruikt voor de installaties van het sportcomplex en de rest op het net wordt geïnjecteerd. De elektriciteitsrekening wordt hierdoor dan ook gedrukt en bovendien leveren we “schonere” stroom.

In onze gemeente werden eerder zonnepanelen geplaatst op het dak van de OCMW-residentie “Bloemendal” evenals op het dak van het sportcomplex en van de gemeentelijke feestzaal. Met die installatie kunnen we 30 tot 50% van de voor de werking van de residentie benodigde energie produceren; wat de elektriciteitsfactuur in hoge mate drukt.

Dit project maakt deel uit van een grootschalig Brussels programma dat door Leefmilieu Brussel in samenwerking met Sibelga wordt uitgerold: SOLARCLICK.  Doel: de daken van Brusselse openbare gebouwen uitrusten met zonnepanelen in de hoop om op die manier de productie van hernieuwbare energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen 2020 te verdubbelen.

Wanneer over 2 jaar op de 85 000 m² dak van de Brussels gebouwen zonnepanelen liggen, kunnen we de CO2-uitstoot met 4 500 ton verminderen.

Hoe gaat dat alles in zijn werk?

Zonnestraling is opgebouwd uit kleine deeltjes die we fotonen noemen en die een bepaalde hoeveelheid energie vervoeren. Wanneer het zonlicht (fotonen) de zonnepanelen bereikt, wordt er door de reactie met het silicium een elektrische spanning gecreëerd die wordt opgevangen en vervolgens gebruikt om elektriciteit op te wekken.

Het vervolg?

De volgende uitdaging voor de gemeente bestaat erin het dak van het commissariaat in de Alcyonstraat met zonnepanelen uit te rusten.

Gepubliceerd op:
14 februari 2019

Meer artikels ?